Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 decembrie 2016 - Strasbourg

6.5. Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (vot)

Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de directivă de punere în aplicare a Comisiei, de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (D047308/01 ; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0509)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate