Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 december 2016 - Strasbourg

6.5. Invändning enligt artikel 106: Skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (omröstning)

Resolutionsförslag om förslaget till kommissionens genomförandedirektiv om ändring av bilagorna I–V till rådets förordning 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (D047308/01 ; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0509)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy