Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2015 (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Οι περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι
  4.2.Η κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ
  4.3.Ομαδικοί τάφοι στο Ιράκ
 5.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Οι περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι (ψηφοφορία)
  6.2.Η κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ (ψηφοφορία)
  6.3.Ομαδικοί τάφοι στο Ιράκ (ψηφοφορία)
  6.4.Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή: μηχανισμός αναστολής ***I (ψηφοφορία)
  6.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ψηφοφορία)
  6.6.Στήριξη στα θύματα της θαλιδομίδης (ψηφοφορία)
  6.7.Παιδιατρικά φάρμακα (ψηφοφορία)
  6.8.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2015 (ψηφοφορία)
  6.9.Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) (συζήτηση)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αναφορές
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 15.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 16.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (219 kb)  Κατάσταση παρόντων (60 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (89 kb)  Κατάσταση παρόντων (11 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (41 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (43 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (286 kb)  Κατάσταση παρόντων (70 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (555 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (674 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου