Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 15 december 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Internationale luchtvaartovereenkomsten (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.De gevallen van de boeddhistische academie Larung Gar en van Ilham Tohti
  4.2.De situatie van de Rohingya-minderheid in Myanmar
  4.3.Massagraven in Irak
 5.Mededelingen van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  6.1.De gevallen van de boeddhistische academie Larung Gar en van Ilham Tohti (stemming)
  6.2.De situatie van de Rohingya-minderheid in Myanmar (stemming)
  6.3.Massagraven in Irak (stemming)
  6.4.Visumplichtige en niet-visumplichtige derde landen: herziening van het opschortingsmechanisme ***I (stemming)
  6.5.Bezwaar krachtens artikel 106: Beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (stemming)
  6.6.Steun voor Thalidomideslachtoffers (stemming)
  6.7.Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik (stemming)
  6.8.Activiteiten van de Commissie verzoekschriften in 2015 (stemming)
  6.9.Internationale luchtvaartovereenkomsten (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Aanpak van de problemen in verband met de implementatie van het douanewetboek van de Unie (UCC) (debat)
 11.Ingekomen stukken
 12.Verzoekschriften
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 15.Rooster van de volgende vergaderingen
 16.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (196 kb) Presentielijst (60 kb)    Hoofdelijke stemming (612 kb) 
 
Notulen (82 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (33 kb) Hoofdelijke stemming (48 kb) 
 
Notulen (268 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (525 kb) Hoofdelijke stemming (741 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid