Seznam 
Zápis
PDF 264kWORD 83k
Čtvrtek, 15. prosince 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Mezinárodní dohody o letecké dopravě (předložené návrhy usnesení)
 3.Činnost Petičního výboru v průběhu roku 2015 (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Případy tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho
  4.2.Situace rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě
  4.3.Masové hroby v Iráku
 5.Sdělení předsednictví
 6.Hlasování
  6.1.Případy tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho (hlasování)
  6.2.Situace rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě (hlasování)
  6.3.Masové hroby v Iráku (hlasování)
  6.4.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: revize mechanismu pozastavení ***I (hlasování)
  6.5.Ochranná opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (hlasování)
  6.6.Podpora obětí thalidomidu (hlasování)
  6.7.Léčivé přípravky pro pediatrické použití (hlasování)
  6.8.Činnost Petičního výboru v průběhu roku 2015 (hlasování)
  6.9.Mezinárodní dohody o letecké dopravě (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Řešení výzev provádění celního kodexu EU (rozprava)
 11.Předložení dokumentů
 12.Petice
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 14.Předání textů přijatých během zasedání
 15.Termíny příštích zasedání
 16.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Mezinárodní dohody o letecké dopravě (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000128/2016), kterou pokládá Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Mezinárodní dohody o letecké dopravě (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Rozprava se konala dne 23. listopadu 2016 (bod 20 zápisu ze dne 23.11.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Michael Cramer za výbor TRAN o mezinárodních dohodách o letecké dopravě (2016/2961(RSP)) (B8-1337/2016);

—   Daniela Aiuto, Rolandas Paksas, Rosa D’Amato a Peter Lundgren za skupinu EFDD o mezinárodních dohodách o letecké dopravě (2016/2961(RSP)) (B8-1338/2016);

—   Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF o mezinárodních dohodách v oblasti letectví (2016/2961(RSP)) (B8-1339/2016).

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 15.12.2016.


3. Činnost Petičního výboru v průběhu roku 2015 (rozprava)

Zpráva o činnosti Petičního výboru v průběhu roku 2015 [2016/2146(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

Ángela Vallina uvedla zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Pál Csáky za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Jarosław Wałęsa, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Soledad Cabezón Ruiz, Enrique Calvet Chambon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Kostadinka Kuneva, Margrete Auken, Tim Aker, Rosa Estaràs Ferragut, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Xabier Benito Ziluaga, Julia Pitera, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Michela Giuffrida, Peter Jahr a Andrejs Mamikins.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Ilhan Kyuchyuk a Thomas Mann.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Ángela Vallina a Notis Marias, posledně jmenovaný s procesní námitkou (předsedající řečníkovi odebrala slovo, neboť konstatovala, že se nejedná o procesní námitku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.8 zápisu ze dne 15.12.2016.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 14.12.2016.)


4.1. Případy tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho

Návrhy usnesení B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck a Jo Leinen uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Ilhan Kyuchyuk za skupinu ALDE, Gerolf Annemans za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Thomas Mann, Michaela Šojdrová a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias k předchozí rozpravě a Claude Turmes.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 15.12.2016.


4.2. Situace rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě

Návrhy usnesení B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

Amjad Bashir uvedl návrh usnesení B8-1345/2016.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet a Ana Gomes uvedli návrhy usnesení B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 a B8-1363/2016.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Afzal Khan za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Doru-Claudian Frunzulică a Dominique Bilde.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Jiří Pospíšil.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 15.12.2016.


4.3. Masové hroby v Iráku

Návrhy usnesení B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP))

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri a Jonathan Arnott uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Pavel Svoboda za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Andrea Cozzolino a Branislav Škripek.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias a Seán Kelly.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 15.12.2016.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda


5. Sdělení předsednictví

Předsedající informoval o možné stávce řidičů externí služby a uvedl, že byla přijata nezbytná opatření s cílem zajistit dopravu na letiště a vlaková nádraží.

Předsedající oznámil, že předsednictvo dne 12. prosince 2016 projednalo odvolání, které předložil Jasenko Selimovic, proti rozhodnutí předsedy ze dne 22. listopadu 2016 o uložení sankce v souvislosti s chováním poslance, které představuje psychologické obtěžování jeho akreditovaných parlamentních asistentů (bod 13 zápisu ze dne 22.11.2016), a jednomylsně toto rozhodnutí potvrdilo. Sankce má podobu důtky.

Předsedající oznámil, že v návaznosti na doporučení Poradního výboru pro chování poslanců předseda Parlamentu rozhodl v souladu s článkem 166 jednacího řádu, že uloží sankci Udovi Voigtovi za nedodržení oznamovacích povinností uvedených v kodexu chování a v prováděcích předpisech k tomuto kodexu. Sankce má podobu důtky. Rozhodnutí bylo dotčenému poslanci oznámeno dnešního dne.

Vystoupil Udo Bullmann za skupinu S&D, který protestoval proti některým výrokům týkajícím se Řecka, které pronesl předseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem, a požádal o svolání mimořádné schůze Konference předsedů za přítomnosti Jeroena Dijsselbloema. Požádal, aby předseda Komise Jean-Claude Juncker zaujal jménem Komise postoj a aby byl předseda Parlamentu o tomto postoji informován (předsedající vzal žádost na vědomí).

Vystoupila Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL ve prospěch žádosti a s žádostí, aby se schůze Konference předsedů konala nadcházející týden.

Vystoupila Anna Maria Corazza Bildt k situaci v Sýrii a vyzvala poslance, aby povstali na znamení podpory syrského lidu. Poslanci povstali.

Vystoupil Bruno Gollnisch k uplatňování článku 166 a čl. 141 odst. 4 jednacího řádu (předsedající odpověděl, že výroky budou postoupeny předsedovi Parlamentu).


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Případy tibetské buddhistické akademie v Larung Gar a Ilhama Tohtiho (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 a B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1346/2016

(nahrazující B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 a B8-1361/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei a Arne Gericke za skupinu ECR;

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Molly Scott Cato, Ulrike Lunacek a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0505)


6.2. Situace rohingyjské menšiny v Myanmaru/Barmě (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 a B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1345/2016

(nahrazující B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 a B8-1363/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev a Jiří Pospíšil za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić a Karol Karski za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL;

—   Jean Lambert a Heidi Hautala, za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0506)


6.3. Masové hroby v Iráku (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 a B8-1362/2016 (2016/3028(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1344/2016

(nahrazující B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 a B8-1362/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, György Hölvényi a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli a Carlos Zorrinho za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei a Arne Gericke za skupinu ECR;

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0507)


6.4. Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: revize mechanismu pozastavení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0508)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0508)


6.5. Ochranná opatření proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (hlasování)

Návrh usnesení o návrhu prováděcí směrnice Komise, kterou se mění příloha I směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (D047308/01 ; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0509)


6.6. Podpora obětí thalidomidu (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1341/2016 a B8-1343/2016 (2016/3029(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ B8-1341/2016

přijat (P8_TA(2016)0510)

(Návrh usnesení B8-1343/2016 se nebere v potaz.)


6.7. Léčivé přípravky pro pediatrické použití (hlasování)

Návrh usnesení B8-1340/2016 (2016/2902(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0511)


6.8. Činnost Petičního výboru v průběhu roku 2015 (hlasování)

Zpráva o činnosti Petičního výboru v průběhu roku 2015 [2016/2146(INI)] - Petiční výbor. Zpravodajka: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0512)


6.9. Mezinárodní dohody o letecké dopravě (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000128/2016), kterou pokládá Michael Cramer za výbor TRAN Komisi: Mezinárodní dohody o letecké dopravě (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Rozprava se konala dne 23. listopadu 2016 (bod 20 zápisu ze dne 23.11.2016).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 15. prosince 2016 (bod 2 zápisu ze dne 15.12.2016).

Návrhy usnesení, B8-1337/2016, B8-1338/2016 a B8-1339/2016 (2016/2961(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ B8-1337/2016

přijat (P8_TA(2016)0513)

(Návrhy usnesení B8-1338/2016 a B8-1339/2016 se neberou v potaz.)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0235/2016
Monica Macovei a Stanislav Polčák

Podpora obětí thalidomidu - (2016/3029(RSP)) - B8-1343/2016
Monica Macovei, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Anna Záborská a Seán Kelly

Léčivé přípravky pro pediatrické použití - (2016/2902(RSP)) - B8-1340/2016
Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Anna Záborská a Seán Kelly

zpráva Ángela Vallina - A8-0366/2016
Jiří Pospíšil a Seán Kelly

Mezinárodní dohody o letecké dopravě - (2016/2961(RSP)) - B8-1337/2016
Seán Kelly.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:00, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Řešení výzev provádění celního kodexu EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Řešení výzev provádění celního kodexu EU (2016/3024(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Tibor Szanyi za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Marco Zullo za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš a Tiziana Beghin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Notis Marias.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

AGRI, ENVI, BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Evropské unie (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD))

předáno

příslušný výbor :

REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé jménem Unie (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku a o nahrazení rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/731/EU, 2014/743/EU a 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku a o nahrazení rozhodnutí 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU a 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh na prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii a o nahrazení rozhodnutí 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU a 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně daktyloskopických údajů v Lotyšsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rozvoji zemědělské technologie (B8-1287/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně kulturních statků v Evropě (B8-1292/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o informacích a komunikaci v souvislosti s podporou z evropských fondů (B8-1293/2016)

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh usnesení o programu Erasmus+ a mobilitě (B8-1297/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde a Mara Bizzotto. Návrh usnesení o zvyšování povědomí o riziku srdeční zástavy (B8-1298/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o vhodnosti vytvoření rozpočtu eurozóny (B8-1299/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o likvidaci odpadu (B8-1300/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o globálním oteplování (B8-1301/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o podpoře reforem a politice soudržnosti (B8-1303/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde a Georg Mayer. Návrh usnesení o rozvoji dostupného cestovního ruchu v Evropě (B8-1306/2016)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh usnesení o rozpočtu EU a sociální politice (B8-1308/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o Evropském středisku pro svobodu tisku a sdělovacích prostředků (B8-1311/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o předvstupní pomoci Turecku (B8-1312/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o projektu Domu evropských dějin (B8-1314/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

CONT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o činnostech programu „Jean Monnet“ (B8-1317/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o restriktivnější migrační politice (B8-1318/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zrušení Společného harmonizovaného programu Evropské unie pro průzkumy u podniků a spotřebitelů v členských státech a kandidátských zemích (B8-1321/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o administrativních nákladech na předvstupní pomoc (B8-1322/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o snížení rozpočtu na opatření v multimediální oblasti (B8-1323/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o programu „Evropa pro občany“ (B8-1325/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o výdajích Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) (B8-1326/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o programu „Podpora inovativních a přemýšlivých evropských společností podporujících začlenění“ (B8-1327/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o problému podávání alkoholu nezletilým (B8-1328/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI


12. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 14. prosince 2016

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) Jeremy Mesdouze (č. 1210/2016); (*) (č. 1211/2016); (*) (č. 1212/2016); Renato Aluino (č. 1213/2016); (*) (č. 1214/2016); (*) (č. 1216/2016); (*) (č. 1217/2016); (*) (č. 1218/2016); Raffaele Martinez (č. 1219/2016); (*) (č. 1220/2016); (*) (č. 1221/2016); (*) (č. 1222/2016); Carlo Acconci (č. 1223/2016); Carmela Zucca (č. 1224/2016); Danilo Protti (č. 1225/2016); Massimo Bianchini (č. 1226/2016); Damiano Farina (č. 1227/2016); (*) (č. 1228/2016); (*) (č. 1229/2016); Ramon Roca i Tió (č. 1230/2016); (*) (č. 1231/2016); Gredo Förster (č. 1232/2016); Fernanda Giovannini (č. 1233/2016); Anna Maria Leonardi (č. 1234/2016); Massimo Pignatiello (č. 1235/2016); (*) (č. 1236/2016); (*) (č. 1237/2016); Ilenia Matricardi (č. 1238/2016); Daniela Fagioli (č. 1239/2016); Isabella Macrelli (č. 1240/2016); Wang Xiaolan (č. 1241/2016); Giancarlo Morandi (č. 1242/2016); Angelika Gauss (č. 1243/2016); (*) (č. 1244/2016); Lucia Boldrini (č. 1245/2016); (*) (č. 1246/2016); Paula Schmid Porras (PROEM-AID) (č. 1247/2016); (*) (č. 1248/2016); (*) (č. 1249/2016); (*) (č. 1250/2016); Flavio Betti (č. 1251/2016); (*) (č. 1252/2016); (*) (č. 1253/2016); (*) (č. 1254/2016); (*) (č. 1255/2016); (*) (č. 1256/2016); Javier Millán Villalón (č. 1257/2016); Simona Ricci (č. 1258/2016); Otello Ascani (č. 1259/2016); Accame Carlo (č. 1260/2016); Nadia Perfetti (č. 1261/2016); Luca Colori (č. 1262/2016); Sara D'aponte (č. 1263/2016); Teo Nicola Pesaresi (č. 1264/2016); Valentina Guazzolini (č. 1265/2016); Giancarlo Rastelli (č. 1266/2016); Davide Tonti (č. 1267/2016); Ivan Matricardi (č. 1268/2016); Manuela Tosi (č. 1269/2016); Carmela Panzica (č. 1270/2016); Roberto Magnani (č. 1271/2016); Diego B. Bertilotti (č. 1272/2016); Monia Guazzolini (č. 1273/2016); Sergio Morandi (č. 1274/2016); Nazzarena Costantini (č. 1275/2016); Cristian Mina (č. 1276/2016); Fulvio Binotti (č. 1277/2016); Alice Farina (č. 1278/2016); Elena Vorobey (č. 1279/2016); Alessandro Scartozzi (č. 1280/2016); Fabrizio Fornari (č. 1281/2016); Luana Raschi (č. 1282/2016); Guerrina Boldrini (č. 1283/2016); Sivano Bordoni (č. 1284/2016); Luca Pesaresi (č. 1285/2016); Gianluca Scartozzi (č. 1286/2016); Bettina Bolla (č. 1287/2016); Fernando Delbianco (č. 1288/2016); Domenico Parisi (č. 1289/2016); Claudia Corazza (č. 1290/2016); Niccolò Amati (č. 1291/2016); Iury Delbianco (č. 1292/2016); Niccolò Martinelli (č. 1293/2016); Sandro Lanzi (č. 1294/2016); Luisa Conti (č. 1295/2016); Michele Ascani (č. 1296/2016); Fiammetta Michelangeli (č. 1297/2016); Roberto Topa (č. 1298/2016); Federico Paci (č. 1299/2016); Barbara Pozzi (č. 1300/2016); Gloria Conti (č. 1301/2016); Graziella Arcangeli (č. 1302/2016); Davide Baldolini (č. 1303/2016); Isabel de la Cruz García (č. 1304/2016); Gail Thomas (č. 1305/2016); (*) (č. 1306/2016); (*) (č. 1307/2016); Laura Romero Martínez (č. 1308/2016); (*) (č. 1309/2016); (*) (č. 1310/2016); (*) (č. 1311/2016); Sebastien Pratt (č. 1312/2016); Julia Lakschin Danielsson (č. 1313/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (č. 1314/2016); (*) (č. 1315/2016); Jens Genzer (č. 1316/2016); (*) (č. 1317/2016); Jürgen Sachansky (č. 1318/2016); Chiara Serafini (č. 1319/2016); Elio Ravaldini (č. 1320/2016); Renata Masoni (č. 1321/2016); Riccardo Pazzaglia (č. 1322/2016); Stephan Evertz Dr. (č. 1323/2016); (*) (č. 1324/2016); Sara Bellandi (č. 1325/2016); (*) (č. 1326/2016); Mario Cavaliere (č. 1327/2016); (*) (č. 1328/2016); Rob Kinnon-Brettle (č. 1329/2016); Geoffrey Owen Steele-Morgan (č. 1330/2016); Luca Dall'asta (č. 1331/2016); Clara Eugenia Ros Barrachina (č. 1332/2016); Todor Lyutskanov (č. 1333/2016); Bernardetta Salini (č. 1334/2016); Antonello Pinna (č. 1335/2016); Franca Vannucci (č. 1336/2016); (*) (č. 1337/2016); (*) (č. 1338/2016); (*) (č. 1339/2016); Alicia Coronado Arana (č. 1340/2016); (*) (č. 1341/2016); Klaus Mähring (č. 1342/2016); Alessandra Binotti (č. 1343/2016); Marco Tonti (č. 1344/2016); Luana Raschi (č. 1345/2016); Manuel Perazzini (č. 1346/2016); Bianca Bruzzone (č. 1347/2016); Alessandro Parma (č. 1348/2016); Catia Lazzarini (č. 1349/2016); Domenico Scopelliti (č. 1350/2016); Giorgio Bolla (č. 1351/2016); Giancarlo Guazzolini (č. 1352/2016); Antonella Capobianco (č. 1353/2016); Giovanni Cerri (č. 1354/2016); Gino Di Lello (č. 1355/2016); (*) (č. 1356/2016); Giuseppina Bonfigli (č. 1357/2016); Lucrezia Lapadula (č. 1358/2016); Andrea Serafini (č. 1359/2016); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (č. 1360/2016); Mark Priestley (č. 1361/2016); (*) (č. 1362/2016); Manuela Benetollo (č. 1363/2016); (*) (č. 1364/2016); Stefano Creo (č. 1365/2016); Cesarina Bertuccioli (č. 1366/2016); Lisa D'aponte (č. 1367/2016); Elisa Raschi (č. 1368/2016); Maurizio Criscuolo (č. 1369/2016); (*) (č. 1370/2016); Quintina Piono (č. 1371/2016); Barbara Tonni (č. 1372/2016); Mauro Maggioli (č. 1373/2016); (*) (č. 1374/2016); (*) (č. 1375/2016); Adriano Pari (č. 1376/2016); Giacomo Chiarelli (č. 1377/2016); Paola Galli (č. 1378/2016); Luigi Crusco (č. 1379/2016); Salvatore Lanzilotti (č. 1380/2016); Mauro Michelangeli (č. 1381/2016); Virginia Crusco (č. 1382/2016); Assunta Giudice (č. 1383/2016); Roberto Costa (č. 1384/2016); Rosa Guerra (č. 1385/2016); Wilma Negri (č. 1386/2016); Sabrina Crusco (č. 1387/2016); (*) (č. 1388/2016); Mark Ellis (č. 1389/2016); (*) (č. 1390/2016); (*) (č. 1391/2016); Ignacio Violero López (Asociación Mundial Derechos Inventor) (č. 1392/2016); (*) (č. 1393/2016); (*) (č. 1394/2016); (*) (č. 1395/2016); David Crossan (č. 1396/2016); Felicity Ford (č. 1397/2016); Ivan Zinzelli (č. 1398/2016); (*) (č. 1399/2016); (*) (č. 1400/2016); Fotios Batzios (č. 1401/2016); Andrea Konopková (č. 1402/2016); Jörg Brauneis (č. 1403/2016); José Manuel Martín Álvarez (č. 1404/2016); Michael Traill (č. 1405/2016); (*) (č. 1406/2016); (*) (č. 1407/2016); (*) (č. 1408/2016); Rainer-Udo Steck (č. 1409/2016); María Ayora Saborido (č. 1410/2016); Arturo Romero Crispiniano (č. 1411/2016); (*) (č. 1412/2016); Patricia Nievas Costa (č. 1413/2016); (*) (č. 1414/2016); (*) (č. 1415/2016); Altin Muca (č. 1416/2016); (*) (č. 1417/2016); Stefania La Piana (č. 1418/2016); Demitrios Paicopolos (č. 1419/2016); Demitrios Paicopolos (č. 1420/2016); (*) (č. 1421/2016); (*) (č. 1422/2016); Juan Carlos Rodríguez (Asociación Española de Técnicos de Laboratorio) (č. 1423/2016); (*) (č. 1424/2016); (*) (č. 1425/2016); (*) (č. 1426/2016); Alfred Schneider (č. 1427/2016); (*) (č. 1428/2016); (*) (č. 1429/2016); (*) (č. 1430/2016); (*) (č. 1431/2016); Chiara Marini (č. 1432/2016); (*) (č. 1433/2016); Mika Lindqvist (č. 1434/2016); (*) (č. 1435/2016); (*) (č. 1436/2016); Fotios Batzios (č. 1437/2016).

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 13 jednacího řádu zaslal dne 14. prosince 2016 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském státě.


13. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor ENVI

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 (2016/2306(INI))
předáno příslušnému výboru: ECON (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: ENVI, REGI, BUDG (článek 54 jednacího řádu)

výbor CONT

- Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, REGI

výbor LIBE

- Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
předáno příslušnému výboru: ITRE
stanovisko: CULT, LIBE, IMCO, JURI (článek 54 jednacího řádu)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

výbor IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)
(stanovisko: EMPL (článek 54 jednacího řádu), TRAN (článek 54 jednacího řádu) ECON, ITRE, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)


14. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


15. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 16. do 19. ledna 2017.


16. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 15:45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Omluven/a:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Mosca, Nart, Rochefort

Právní upozornění - Ochrana soukromí