Indeks 
Zapisnik
PDF 262kWORD 82k
Četvrtak, 15. prosinca 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Međunarodni sporazumi o zračnom prometu (podneseni prijedlozi rezolucija)
 3.Aktivnosti Odbora za predstavke tijekom 2015. (rasprava)
 4.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  4.1.Slučajevi tibetanske budističke akademije Larung Gar i Ilhama Tohtija
  4.2.Stanje manjinske zajednice Rohingya u Mjanmaru
  4.3.Masovne grobnice u Iraku
 5.Priopćenja predsjedništva
 6.Glasovanje
  6.1.Slučajevi tibetanske budističke akademije Larung Gar i Ilhama Tohtija (glasovanje)
  6.2.Stanje manjinske zajednice Rohingya u Mjanmaru (glasovanje)
  6.3.Masovne grobnice u Iraku (glasovanje)
  6.4.Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu ili su izuzeti od tog zahtjeva: revizija mehanizma suspenzije ***I (glasovanje)
  6.5.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: zaštitne mjere protiv unosa u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (glasovanje)
  6.6.Potpora žrtvama talidomida (glasovanje)
  6.7.Lijekovi za pedijatrijsku upotrebu (glasovanje)
  6.8.Aktivnosti Odbora za predstavke tijekom 2015. (glasovanje)
  6.9.Međunarodni sporazumi o zračnom prometu (glasovanje)
 7.Obrazloženja glasovanja
 8.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Rješavanje izazova u pogledu provedbe Carinskog zakonika EU-a (rasprava)
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Predstavke
 13.Odluke o određenim dokumentima
 14.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 15.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 16.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Međunarodni sporazumi o zračnom prometu (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000128/2016) koje je postavio Michael Cramer, u ime Odbora TRAN, Komisiji: Međunarodni sporazumi o zračnom prometu (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Rasprava je održana 23. studenog 2016. (točka 20 zapisnika od 23.11.2016.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Michael Cramer, u ime Odbora TRAN, o međunarodnim sporazumima o zračnom prometu (2016/2961(RSP)) (B8-1337/2016);

—   Daniela Aiuto, Rolandas Paksas, Rosa D’Amato i Peter Lundgren, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o međunarodnim sporazumima o zračnom prometu (2016/2961(RSP)) (B8-1338/2016);

—   Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF, o međunarodnim sporazumima o zračnom prometu (2016/2961(RSP)) (B8-1339/2016).

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika od 15.12.2016..


3. Aktivnosti Odbora za predstavke tijekom 2015. (rasprava)

Izvješće o aktivnostima Odbora za predstavke tijekom 2015. [2016/2146(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestiteljica: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

Ángela Vallina predstavila je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Pál Csáky, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Jarosław Wałęsa koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Patrick O'Flynn, Soledad Cabezón Ruiz, Enrique Calvet Chambon, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Kostadinka Kuneva, Margrete Auken, Tim Aker, Rosa Estaràs Ferragut, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Xabier Benito Ziluaga, Julia Pitera, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton, Michela Giuffrida, Peter Jahr i Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Ilhan Kyuchyuk i Thomas Mann.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis, Ángela Vallina i Notis Marias, kako bi postavio pitanje u vezi s pridržavanjem Poslovnika (predsjednica je utvrdila da se ne radi o pitanju povezanom s pridržavanjem Poslovnika i oduzela mu riječ).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika od 15.12.2016..


4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 14.12.2016..)


4.1. Slučajevi tibetanske budističke akademije Larung Gar i Ilhama Tohtija

Prijedlozi rezolucija B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck i Jo Leinen predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, nezavisna zastupnica,Thomas Mann, Michaela Šojdrová i Csaba Sógor.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, o prethodnoj raspravi, i Claude Turmes.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika od 15.12.2016..


4.2. Stanje manjinske zajednice Rohingya u Mjanmaru

Prijedlozi rezolucija B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

Amjad Bashir predstavio je prijedlog rezolucije B8-1345/2016.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet et Ana Gomes présentent les propositions de résolution B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 i B8-1363/2016.

Govorili su: Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Afzal Khan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Doru-Claudian Frunzulică i Dominique Bilde.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Jiří Pospíšil.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika od 15.12.2016..


4.3. Masovne grobnice u Iraku

Prijedlozi rezolucija B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP))

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri i Jonathan Arnott predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Andrea Cozzolino i Branislav Škripek.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Seán Kelly.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika od 15.12.2016..

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta.)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik


5. Priopćenja predsjedništva

Predsjednik je govorio o mogućem štrajku vozača koji pripadaju vanjskoj službi i naznačio je da su poduzete odgovarajuće mjere kako bi se osigurao prijevoz do zračne luke i željezničkih kolodvora.

Predsjednik je izjavio da je 12. prosinca 2016. Predsjedništvo razmotrilo žalbu koju je podnio Jasenko Selimovic protiv odluke koju je Predsjedništvo donijelo 22. studenoga 2016. i kojom mu je izrečena sankcija zbog ponašanja prema svojim akreditiranim parlamentarnim asistentima koje predstavlja psihološko nasilje (točka 13 zapisnika od 22.11.2016.). Predsjednik je jednoglasnom odlukom svojih članova potvrdio tu odluku. Izrečena sankcija je ukor.

Predsjednik je izjavio da je u skladu s preporukom Savjetodavnog vijeća o ponašanju zastupnika, u skladu s člankom 166. Poslovnika, odlučio izreći sankciju Udu Voigtu, i to zbog nepoštovanja obveza izvješćivanja koje su navedene u Kodeksu ponašanja i njegovim provedbenim mjerama. Izrečena sankcija je ukor. Zastupnik je danas obaviješten o toj odluci.

Govorio je Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji se usprotivio određenim riječima koje je u vezi s Grčkom izjavio predsjednik Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem i zatražio sazivanje izvanredne Konferencije predsjednika uz prisustvo Jeroena Dijsselbloema. Zatražio je da Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) zauzme stajalište u ime Komisije i da se o tome obavijesti predsjednik Parlamenta (predsjedavajući to prima na znanje).

Govorio je Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je podržala zahtjev i zatražila da se navedene Konferencija predsjednika održi narednog tjedna.

Govorio je Anna Maria Corazza Bildt, o stanju u Siriji te je pozvala zastupnike da ustanu u znak podrške sirijskom stanovništvu, što su oni i učinili.

Govorio je Bruno Gollnisch, o korištenju članka 166. i članka 141. Poslovnika (predsjedavajući je odgovorio da će njene riječi biti proslijeđene predsjedniku Parlamenta).


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Slučajevi tibetanske budističke akademije Larung Gar i Ilhama Tohtija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 i B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1346/2016

(koji zamjenjujeB8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 i B8-1361/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Molly Scott Cato, Ulrike Lunacek i Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0505)


6.2. Stanje manjinske zajednice Rohingya u Mjanmaru (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 i B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1345/2016

(koji zamjenjujeB8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 i B8-1363/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev i Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić i Karol Karski, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Jean Lambert i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0506)


6.3. Masovne grobnice u Iraku (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 i B8-1362/2016 (2016/3028(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-1344/2016

(koji zamjenjujeB8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 i B8-1362/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, György Hölvényi i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini i Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0507)


6.4. Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu ili su izuzeti od tog zahtjeva: revizija mehanizma suspenzije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (revizija mehanizma suspenzije) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0508)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0508)


6.5. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: zaštitne mjere protiv unosa u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (glasovanje)

Prijedlog rezolucije o nacrtu provedbene direktive Komisije o izmjeni priloga I.–V. Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (D047308/01 ; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0509)


6.6. Potpora žrtvama talidomida (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-1341/2016 i B8-1343/2016 (2016/3029(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-1341/2016

Usvojen (P8_TA(2016)0510)

(Prijedlog rezolucije B8-1343/2016 se ne razmatra.)


6.7. Lijekovi za pedijatrijsku upotrebu (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-1340/2016 (2016/2902(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0511)


6.8. Aktivnosti Odbora za predstavke tijekom 2015. (glasovanje)

Izvješće o aktivnostima Odbora za predstavke tijekom 2015. [2016/2146(INI)] - Odbor za predstavke. Izvjestiteljica: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0512)


6.9. Međunarodni sporazumi o zračnom prometu (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000128/2016) koje je postavio Michael Cramer, u ime Odbora TRAN, Komisiji: Međunarodni sporazumi o zračnom prometu (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Rasprava je održana 23. studenog 2016. (točka 20 zapisnika od 23.11.2016.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 15. prosinca 2016. (točka 2 zapisnika od 15.12.2016.).

Prijedlozi rezolucija, B8-1337/2016, B8-1338/2016 i B8-1339/2016 (2016/2961(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-1337/2016

Usvojen (P8_TA(2016)0513)

(Prijedlozi rezolucija B8-1338/2016 i B8-1339/2016 se ne razmatraju.)


7. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0235/2016
Monica Macovei i Stanislav Polčák

Potpora žrtvama talidomida - (2016/3029(RSP)) - B8-1343/2016
Monica Macovei, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Anna Záborská i Seán Kelly

Lijekovi za pedijatrijsku upotrebu - (2016/2902(RSP)) - B8-1340/2016
Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Anna Záborská i Seán Kelly

Izvješće: Ángela Vallina - A8-0366/2016
Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Međunarodni sporazumi o zračnom prometu - (2016/2961(RSP)) - B8-1337/2016
Seán Kelly.


8. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:00 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Rješavanje izazova u pogledu provedbe Carinskog zakonika EU-a (rasprava)

Izjava Komisije: Rješavanje izazova u pogledu provedbe Carinskog zakonika EU-a (2016/3024(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tibor Szanyi, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zullo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš i Tiziana Beghin.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly i Notis Marias.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s posebnim mjerama za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

AGRI, ENVI, BUDG

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju u ime Unije Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kanade, s druge strane (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o integriranoj statistici na razini poljoprivrednih gospodarstava i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1166/2008 i (EU) br. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o dodatnim pravilima u vezi s instrumentom za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje od 2014. do 2020. (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1059/2003 u pogledu prostornih tipologija (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o političkom dijalogu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Kube, s druge strane (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

DEVE, INTA

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila u Finskoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Poljskoj, Švedskoj, Litvi, Bugarskoj, Slovačkoj i Mađarskoj i o zamjeni odluka 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU i 2014/264/EU (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka iz registra vozila na Malti i Cipru te u Estoniji i o zamjeni odluka 2014/731/EU, 2014/743/EU i 2014/744/EU (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka u Slovačkoj, Bugarskoj, Francuskoj, Češkoj, Litvi, Nizozemskoj, Mađarskoj, na Cipru, u Estoniji, na Malti, u Rumunjskoj i Finskoj i o zamjeni odluka 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU i 2013/792/EU (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni podataka o DNK-u u Slovačkoj, Portugalu, Latviji, Litvi, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, na Cipru, u Poljskoj, Švedskoj, na Malti i u Belgiji i o zamjeni odluka 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU i 2014/410/EU (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog provedbene odluke Vijeća o automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka u Latviji i o zamjeni Odluke 2014/911/EU (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o razvoju poljoprivredne tehnologije (B8-1287/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o očuvanju kulturnih dobara u Europi (B8-1292/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o informacijama i komunikaciji u vezi s potporom iz europskih fondova (B8-1293/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

EMPL

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o programu Erasmus+ i mobilnosti (B8-1297/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

EMPL

- Dominique Bilde Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o boljoj osviještenosti o rizicima od srčanog udara (B8-1298/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o potrebi za uvođenje proračuna europodručja (B8-1299/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

EMPL

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zbrinjavanju otpada (B8-1300/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o globalnom zagrijavanju (B8-1301/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o potpori reformama i kohezijskoj politici (B8-1303/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde Georg Mayer. Prijedlog rezolucije o razvoju pristupačnog turizma u Europi (B8-1306/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

EMPL

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o proračunu Europske unije i socijalnim politikama (B8-1308/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

EMPL

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o Europskom centru za slobodu tiska i medija (B8-1311/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o pretpristupnoj pomoći Turskoj (B8-1312/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o projektu „Kuća europske povijesti” (B8-1314/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

CONT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o aktivnostima u sklopu programa Jean Monnet (B8-1317/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o restriktivnijoj imigracijskoj politici (B8-1318/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ukidanju Zajedničkog usklađenog programa EU-a za poslovna i potrošačka istraživanja u državama članicama i državama kandidatkinjama (B8-1321/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o administrativnom trošku pretpristupne pomoći (B8-1322/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o smanjenju proračuna za multimedijske aktivnosti (B8-1323/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o programu „Europa za građane” (B8-1325/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o troškovima Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) (B8-1326/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o programu „Poticanje uključivih, inovativnih i promišljajućih europskih društava” (B8-1327/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o problemu konzumacije alkohola među maloljetnicima (B8-1328/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI


12. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

14. prosinca 2016.

(*) Ime povjerljivo.

(*) Jeremy Mesdouze (br. 1210/2016); (*) (br. 1211/2016); (*) (br. 1212/2016); Renato Aluino (br. 1213/2016); (*) (br. 1214/2016); (*) (br. 1216/2016); (*) (br. 1217/2016); (*) (br. 1218/2016); Raffaele Martinez (br. 1219/2016); (*) (br. 1220/2016); (*) (br. 1221/2016); (*) (br. 1222/2016); Carlo Acconci (br. 1223/2016); Carmela Zucca (br. 1224/2016); Danilo Protti (br. 1225/2016); Massimo Bianchini (br. 1226/2016); Damiano Farina (br. 1227/2016); (*) (br. 1228/2016); (*) (br. 1229/2016); Ramon Roca i Tió (br. 1230/2016); (*) (br. 1231/2016); Gredo Förster (br. 1232/2016); Fernanda Giovannini (br. 1233/2016); Anna Maria Leonardi (br. 1234/2016); Massimo Pignatiello (br. 1235/2016); (*) (br. 1236/2016); (*) (br. 1237/2016); Ilenia Matricardi (br. 1238/2016); Daniela Fagioli (br. 1239/2016); Isabella Macrelli (br. 1240/2016); Wang Xiaolan (br. 1241/2016); Giancarlo Morandi (br. 1242/2016); Angelika Gauss (br. 1243/2016); (*) (br. 1244/2016); Lucia Boldrini (br. 1245/2016); (*) (br. 1246/2016); Paula Schmid Porras (PROEM-AID) (br. 1247/2016); (*) (br. 1248/2016); (*) (br. 1249/2016); (*) (br. 1250/2016); Flavio Betti (br. 1251/2016); (*) (br. 1252/2016); (*) (br. 1253/2016); (*) (br. 1254/2016); (*) (br. 1255/2016); (*) (br. 1256/2016); Javier Millán Villalón (br. 1257/2016); Simona Ricci (br. 1258/2016); Otello Ascani (br. 1259/2016); Accame Carlo (br. 1260/2016); Nadia Perfetti (br. 1261/2016); Luca Colori (br. 1262/2016); Sara D'aponte (br. 1263/2016); Teo Nicola Pesaresi (br. 1264/2016); Valentina Guazzolini (br. 1265/2016); Giancarlo Rastelli (br. 1266/2016); Davide Tonti (br. 1267/2016); Ivan Matricardi (br. 1268/2016); Manuela Tosi (br. 1269/2016); Carmela Panzica (br. 1270/2016); Roberto Magnani (br. 1271/2016); Diego B. Bertilotti (br. 1272/2016); Monia Guazzolini (br. 1273/2016); Sergio Morandi (br. 1274/2016); Nazzarena Costantini (br. 1275/2016); Cristian Mina (br. 1276/2016); Fulvio Binotti (br. 1277/2016); Alice Farina (br. 1278/2016); Elena Vorobey (br. 1279/2016); Alessandro Scartozzi (br. 1280/2016); Fabrizio Fornari (br. 1281/2016); Luana Raschi (br. 1282/2016); Guerrina Boldrini (br. 1283/2016); Sivano Bordoni (br. 1284/2016); Luca Pesaresi (br. 1285/2016); Gianluca Scartozzi (br. 1286/2016); Bettina Bolla (br. 1287/2016); Fernando Delbianco (br. 1288/2016); Domenico Parisi (br. 1289/2016); Claudia Corazza (br. 1290/2016); Niccolò Amati (br. 1291/2016); Iury Delbianco (br. 1292/2016); Niccolò Martinelli (br. 1293/2016); Sandro Lanzi (br. 1294/2016); Luisa Conti (br. 1295/2016); Michele Ascani (br. 1296/2016); Fiammetta Michelangeli (br. 1297/2016); Roberto Topa (br. 1298/2016); Federico Paci (br. 1299/2016); Barbara Pozzi (br. 1300/2016); Gloria Conti (br. 1301/2016); Graziella Arcangeli (br. 1302/2016); Davide Baldolini (br. 1303/2016); Isabel de la Cruz García (br. 1304/2016); Gail Thomas (br. 1305/2016); (*) (br. 1306/2016); (*) (br. 1307/2016); Laura Romero Martínez (br. 1308/2016); (*) (br. 1309/2016); (*) (br. 1310/2016); (*) (br. 1311/2016); Sebastien Pratt (br. 1312/2016); Julia Lakschin Danielsson (br. 1313/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (br. 1314/2016); (*) (br. 1315/2016); Jens Genzer (br. 1316/2016); (*) (br. 1317/2016); Jürgen Sachansky (br. 1318/2016); Chiara Serafini (br. 1319/2016); Elio Ravaldini (br. 1320/2016); Renata Masoni (br. 1321/2016); Riccardo Pazzaglia (br. 1322/2016); Stephan Evertz Dr. (br. 1323/2016); (*) (br. 1324/2016); Sara Bellandi (br. 1325/2016); (*) (br. 1326/2016); Mario Cavaliere (br. 1327/2016); (*) (br. 1328/2016); Rob Kinnon-Brettle (br. 1329/2016); Geoffrey Owen Steele-Morgan (br. 1330/2016); Luca Dall'asta (br. 1331/2016); Clara Eugenia Ros Barrachina (br. 1332/2016); Todor Lyutskanov (br. 1333/2016); Bernardetta Salini (br. 1334/2016); Antonello Pinna (br. 1335/2016); Franca Vannucci (br. 1336/2016); (*) (br. 1337/2016); (*) (br. 1338/2016); (*) (br. 1339/2016); Alicia Coronado Arana (br. 1340/2016); (*) (br. 1341/2016); Klaus Mähring (br. 1342/2016); Alessandra Binotti (br. 1343/2016); Marco Tonti (br. 1344/2016); Luana Raschi (br. 1345/2016); Manuel Perazzini (br. 1346/2016); Bianca Bruzzone (br. 1347/2016); Alessandro Parma (br. 1348/2016); Catia Lazzarini (br. 1349/2016); Domenico Scopelliti (br. 1350/2016); Giorgio Bolla (br. 1351/2016); Giancarlo Guazzolini (br. 1352/2016); Antonella Capobianco (br. 1353/2016); Giovanni Cerri (br. 1354/2016); Gino Di Lello (br. 1355/2016); (*) (br. 1356/2016); Giuseppina Bonfigli (br. 1357/2016); Lucrezia Lapadula (br. 1358/2016); Andrea Serafini (br. 1359/2016); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (br. 1360/2016); Mark Priestley (br. 1361/2016); (*) (br. 1362/2016); Manuela Benetollo (br. 1363/2016); (*) (br. 1364/2016); Stefano Creo (br. 1365/2016); Cesarina Bertuccioli (br. 1366/2016); Lisa D'aponte (br. 1367/2016); Elisa Raschi (br. 1368/2016); Maurizio Criscuolo (br. 1369/2016); (*) (br. 1370/2016); Quintina Piono (br. 1371/2016); Barbara Tonni (br. 1372/2016); Mauro Maggioli (br. 1373/2016); (*) (br. 1374/2016); (*) (br. 1375/2016); Adriano Pari (br. 1376/2016); Giacomo Chiarelli (br. 1377/2016); Paola Galli (br. 1378/2016); Luigi Crusco (br. 1379/2016); Salvatore Lanzilotti (br. 1380/2016); Mauro Michelangeli (br. 1381/2016); Virginia Crusco (br. 1382/2016); Assunta Giudice (br. 1383/2016); Roberto Costa (br. 1384/2016); Rosa Guerra (br. 1385/2016); Wilma Negri (br. 1386/2016); Sabrina Crusco (br. 1387/2016); (*) (br. 1388/2016); Mark Ellis (br. 1389/2016); (*) (br. 1390/2016); (*) (br. 1391/2016); Ignacio Violero López (Asociación Mundial Derechos Inventor) (br. 1392/2016); (*) (br. 1393/2016); (*) (br. 1394/2016); (*) (br. 1395/2016); David Crossan (br. 1396/2016); Felicity Ford (br. 1397/2016); Ivan Zinzelli (br. 1398/2016); (*) (br. 1399/2016); (*) (br. 1400/2016); Fotios Batzios (br. 1401/2016); Andrea Konopková (br. 1402/2016); Jörg Brauneis (br. 1403/2016); José Manuel Martín Álvarez (br. 1404/2016); Michael Traill (br. 1405/2016); (*) (br. 1406/2016); (*) (br. 1407/2016); (*) (br. 1408/2016); Rainer-Udo Steck (br. 1409/2016); María Ayora Saborido (br. 1410/2016); Arturo Romero Crispiniano (br. 1411/2016); (*) (br. 1412/2016); Patricia Nievas Costa (br. 1413/2016); (*) (br. 1414/2016); (*) (br. 1415/2016); Altin Muca (br. 1416/2016); (*) (br. 1417/2016); Stefania La Piana (br. 1418/2016); Demitrios Paicopolos (br. 1419/2016); Demitrios Paicopolos (br. 1420/2016); (*) (br. 1421/2016); (*) (br. 1422/2016); Juan Carlos Rodríguez (Asociación Española de Técnicos de Laboratorio) (br. 1423/2016); (*) (br. 1424/2016); (*) (br. 1425/2016); (*) (br. 1426/2016); Alfred Schneider (br. 1427/2016); (*) (br. 1428/2016); (*) (br. 1429/2016); (*) (br. 1430/2016); (*) (br. 1431/2016); Chiara Marini (br. 1432/2016); (*) (br. 1433/2016); Mika Lindqvist (br. 1434/2016); (*) (br. 1435/2016); (*) (br. 1436/2016); Fotios Batzios (br. 1437/2016).

Predsjednik je objavio da je dana 14. prosinca 2016 nadležnom odboru, u skladu s odredbama članka 215. stavka 13. Poslovnika, uputio predstavke koje su Parlamentu podnijele fizičke osobe koje nisu građani Europske unije niti u njoj borave, odnosno pravne osobe koje nemaju sjedište u državi članici.


13. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor ENVI

- Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: Godišnji pregled rasta za 2017. (2016/2306(INI))
upućeno nadležnom odboru: ECON (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: ENVI, REGI, BUDG (članak 54. Poslovnika)

Odbor CONT

- Produljenje trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenje tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
upućeno nadležnom odboru: ECON
mišljenje: AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, REGI

Odbor LIBE

- Europski zakonik o elektroničkim komunikacijama (preinaka) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: CULT, LIBE, IMCO, JURI (članak 104. Poslovnika)

Pridruženi odbor (članak 54. Poslovnika)

odbor IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Usklađivanje zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)
(mišljenje: EMPL (članak 54. Poslovnia), TRAN (članak 54. Poslovnika) ECON, ITRE, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI)


14. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


15. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 16. do 19. siječnja 2017.


16. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 15:45 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ispričani:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Mosca, Nart, Rochefort

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti