Index 
Proces-verbal
PDF 266kWORD 82k
Joi, 15 decembrie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Acorduri internaționale în domeniul aviației (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 (dezbatere)
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
4.1.Cazul Academiei budiste tibetane Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti
  
4.2.Situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania
  
4.3.Gropile comune din Irak
 5.Comunicările Președintelui
 6.Votare
  
6.1.Cazul Academiei budiste tibetane Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti (vot)
  
6.2.Situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania (vot)
  
6.3.Gropile comune din Irak (vot)
  
6.4.Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: mecanismul de suspendare ***I (vot)
  
6.5.Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (vot)
  
6.6.Sprijin pentru victimele thalidomidei (vot)
  
6.7.Medicamentele de uz pediatric (vot)
  
6.8.Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 (vot)
  
6.9.Acorduri internaționale în domeniul aviației (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 10.Găsirea de soluții la provocările generate de punerea în aplicare a Codului Vamal al UE (dezbatere)
 11.Depunere de documente
 12.Petiții
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 15.Calendarul următoarelor ședințe
 16.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Acorduri internaționale în domeniul aviației (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000128/2016) adresată de Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Acordurile internaționale în domeniul aviației (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Dezbaterea a avut loc la 23 noiembrie 2016 (punctul 20 al PV din 23.11.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, referitoare la acordurile internaționale în domeniul aviației (2016/2961(RSP)) (B8-1337/2016);

—   Daniela Aiuto, Rolandas Paksas, Rosa D’Amato și Peter Lundgren, în numele Grupului EFDD, referitoare la acordurile internaționale în domeniul aviației (2016/2961(RSP)) (B8-1338/2016);

—   Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, referitoare la acordurile internaționale în domeniul aviației (2016/2961(RSP)) (B8-1339/2016).

Vot: punctul 6.9 al PV din 15.12.2016.


3. Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 (dezbatere)

Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015 [2016/2146(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

Ángela Vallina și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Pál Csáky, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Jarosław Wałęsa care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Patrick O'Flynn, Soledad Cabezón Ruiz, Enrique Calvet Chambon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Kostadinka Kuneva, Margrete Auken, Tim Aker, Rosa Estaràs Ferragut, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Xabier Benito Ziluaga, Julia Pitera, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Michela Giuffrida, Peter Jahr și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Ilhan Kyuchyuk și Thomas Mann.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis, Ángela Vallina și Notis Marias, acesta din urmă pentru un aspect de procedură (doamna Președintă, constatând că nu este vorba despre un aspect de procedură, i-a retras cuvântul).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 15.12.2016.


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 14.12.2016.)


4.1. Cazul Academiei budiste tibetane Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti

Propuneri de rezoluții B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016, B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Molly Scott Cato, László Tőkés, Nathalie Griesbeck și Jo Leinen au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Thomas Mann, Michaela Šojdrová și Csaba Sógor.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, cu privire la dezbaterea anterioară, și Claude Turmes.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 15.12.2016.


4.2. Situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania

Propuneri de rezoluții B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016, B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

Amjad Bashir a prezentat propunerea de rezoluție B8-1345/2016.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Molly Scott Cato, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers, Urmas Paet și Ana Gomes au prezentat propunerile de rezoluție B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 și B8-1363/2016.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Afzal Khan, în numele Grupului S&D, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Doru-Claudian Frunzulică și Dominique Bilde.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Jiří Pospíšil.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.2 al PV din 15.12.2016.


4.3. Gropile comune din Irak

Propuneri de rezoluții B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016, B8-01362/2016 (2016/3028(RSP))

Charles Tannock, Heidi Hautala, Javier Couso Permuy, Tunne Kelam, Gérard Deprez, Pier Antonio Panzeri și Jonathan Arnott au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Andrea Cozzolino și Branislav Škripek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias și Seán Kelly.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 15.12.2016.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte


5. Comunicările Președintelui

Președintele a anunțat o posibilă grevă a șoferilor ce aparțin serviciului extern și a menționat că au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea transportului către aeroport și gări.

Președintele a comunicat că la 12 decembrie 2016 Biroul a analizat recursul făcut de Jasenko Selimovic împotriva deciziei Președintelui din 22 noiembrie 2016 de aplicare a unei sancțiuni împotriva acestuia ca urmare a comportamentului său care constituie hărțuire psihologică a asistențlor săi parlamentari acreditați (punctul 13 al PV din 22.11.2016) și a confirmat că decizia a fost aprobată în unanimitate. Sancțiunea constă într-o mustrare.

Președintele a comunicat că, pe baza recomandării Comitetului consultativ pentru conduita deputaților, Președintele Parlamentului a hotărât să aplice o sancțiune împotriva domnului Udo Voigt, în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, ca urmare a nerespectării de către acesta a obligațiilor de raportare prevăzute de Codul de conduită și de măsurile de punere în aplicare a acestuia. Sancțiunea va consta într-o mustrare. Deputatul în cauză a fost informat cu privire la această decizie în aceeași zi.

A intervenit Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, care s-a exprimat împotriva a ceea Jeroen Dijsselbloem, președintele Eurogrupului, a afirmat despre Grecia, și a solicitat o convocare extraordinară a Conferinței președinților la care să participe și Jeroen Dijsselbloem. Acesta a solicitat ca Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) să exprime poziția Comisiei și ca Președintele Parlamentului să fie informat cu privire la aceasta (Președintele a luat act de această solicitare).

A intervenit Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a susținut solicitarea și a cerut ca reuniunea extraordinară a Conferinței președinților să aibă loc săptămâna viitoare.

A intervenit Anna Maria Corazza Bildt cu privire la situația din Siria, care a invitat deputații să se ridice în picioare în semn de susținere a poporului sirian, ceea ce aceștia au și făcut.

A intervenit Bruno Gollnisch cu privire la aplicarea articolului 166 și a articolului 141 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (Președintele a răspuns că propunerile acestuia vor fi transmise Președintelui Parlamentului).


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Cazul Academiei budiste tibetane Larung Gar și cel al lui Ilham Tohti (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 și B8-1361/2016 (2016/3026(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1346/2016

(care înlocuiește B8-1346/2016, B8-1350/2016, B8-1353/2016, B8-1356/2016, B8-1359/2016 și B8-1361/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, László Tőkés, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Jo Leinen, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Monica Macovei și Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

—   Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Molly Scott Cato, Ulrike Lunacek și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0505)


6.2. Situația minorității Rohingya din Myanmar/Birmania (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 și B8-1363/2016 (2016/3027(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1345/2016

(care înlocuiește B8-1345/2016, B8-1348/2016, B8-1352/2016, B8-1354/2016, B8-1357/2016, B8-1360/2016 și B8-1363/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Tunne Kelam, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Boris Zala și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Amjad Bashir, Charles Tannock, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić și Karol Karski, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Jean Lambert și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0506)


6.3. Gropile comune din Irak (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 și B8-1362/2016 (2016/3028(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1344/2016

(care înlocuiește B8-1344/2016, B8-1347/2016, B8-1349/2016, B8-1351/2016, B8-1355/2016, B8-1358/2016 și B8-1362/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eva Paunova, Thomas Mann, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Romana Tomc, Milan Zver, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Sven Schulze, Laima Liucija Andrikienė, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, László Tőkés, Ivana Maletić, Ivo Belet, Mariya Gabriel, Therese Comodini Cachia, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, György Hölvényi și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Josef Weidenholzer, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, David Martin, Costas Mavrides, Alex Mayer, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pavel Poc, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Damiano Zoffoli și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Monica Macovei și Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

—   Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului ALDE;

—   Javier Couso Permuy, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0507)


6.4. Țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză și țările terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație: mecanismul de suspendare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (revizuirea mecanismului de suspendare) [COM(2016)0290 - C8-0176/2016- 2016/0142(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0235/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0508)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0508)


6.5. Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (vot)

Propunere de rezoluție referitoare la proiectul de directivă de punere în aplicare a Comisiei, de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (D047308/01 ; 2016/3010(RSP)) (B8-1334/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0509)


6.6. Sprijin pentru victimele thalidomidei (vot)

Propuneri de rezoluții B8-1341/2016 și B8-1343/2016 (2016/3029(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1341/2016

Adoptat (P8_TA(2016)0510)

(Propunerea de rezoluție B8-1343/2016 a devenit caducă.)


6.7. Medicamentele de uz pediatric (vot)

Propunere de rezoluție B8-1340/2016 (2016/2902(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0511)


6.8. Activitățile Comisiei pentru petiții în 2015 (vot)

Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2015 [2016/2146(INI)] - Comisia pentru petiții. Raportoare: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0512)


6.9. Acorduri internaționale în domeniul aviației (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000128/2016) adresată de Michael Cramer, în numele Comisiei TRAN, Comisiei: Acordurile internaționale în domeniul aviației (2016/2961(RSP)) (B8-1807/2016)

Dezbaterea a avut loc la 23 noiembrie 2016 (punctul 20 al PV din 23.11.2016).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 15 decembrie 2016 (punctul 2 al PV din 15.12.2016).

Propuneri de rezoluții, B8-1337/2016, B8-1338/2016 și B8-1339/2016 (2016/2961(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1337/2016

Adoptat (P8_TA(2016)0513)

(Propunerile de rezoluții B8-1338/2016 și B8-1339/2016 au devenit caduce.)


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A8-0235/2016
Monica Macovei și Stanislav Polčák

Sprijin pentru victimele thalidomidei - (2016/3029(RSP)) - B8-1343/2016
Monica Macovei, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Anna Záborská și Seán Kelly

Medicamentele de uz pediatric - (2016/2902(RSP)) - B8-1340/2016
Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Anna Záborská și Seán Kelly

Raport Ángela Vallina - A8-0366/2016
Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Acorduri internaționale în domeniul aviației - (2016/2961(RSP)) - B8-1337/2016
Seán Kelly.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.00, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

9. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


10. Găsirea de soluții la provocările generate de punerea în aplicare a Codului Vamal al UE (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Găsirea de soluții la provocările generate de punerea în aplicare a Codului Vamal al UE (2016/3024(RSP))

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Angel Dzhambazki, Jozo Radoš și Tiziana Beghin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Notis Marias.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsurile specifice menite să furnizeze o asistență suplimentară statelor membre afectate de dezastre naturale (COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

REGI

aviz :

AGRI, ENVI, BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte (14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor(CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 (COM(2016)0786 - C8-0514/2016 - 2016/0389(COD))

retrimis

fond :

AGRI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

DEVE, AFET, EMPL, BUDG

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet) (COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD))

retrimis

fond :

REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte (12502/2016 - C8-0517/2016 - 2016/0298(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Finlanda, Slovenia, România, Polonia, Suedia, Lituania, Bulgaria, Slovacia și Ungaria și de înlocuire a Deciziilor 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE și 2014/264/UE (13529/2016 - C8-0518/2016 - 2016/0821(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Malta, Cipru și Estonia și de înlocuire a Deciziilor 2014/731/UE, 2014/743/UE și 2014/744/UE (13499/2016 - C8-0519/2016 - 2016/0822(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Slovacia, Bulgaria, Franța, Republica Cehă, Lituania, Țările de Jos, Ungaria, Cipru, Estonia, Malta, România și Finlanda și de înlocuire a Deciziilor 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE și 2013/792/UE (13526/2016 - C8-0520/2016 - 2016/0820(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia și de înlocuire a Deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE (13525/2016 - C8-0522/2016 - 2016/0819(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Letonia și de înlocuire a Deciziei 2014/911/UE (13521/2016 - C8-0523/2016 - 2016/0818(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea tehnologiei agricole (B8-1287/2016)

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la conservarea patrimoniului cultural în Europa (B8-1292/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Sophie Montel, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la informarea și comunicarea privind sprijinul acordat de fondurile europene (B8-1293/2016)

retrimis

fond :

REGI

aviz :

EMPL

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la Erasmus + și mobilitate (B8-1297/2016)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

EMPL

- Dominique Bilde Mara Bizzotto. Propunere de rezoluție referitoare la o mai bună sensibilizare la riscurile de stop cardiac (B8-1298/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la pertinența unui buget pentru zona euro (B8-1299/2016)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea deșeurilor (B8-1300/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la încălzirea globală (B8-1301/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la sprijinul pentru reforme și politica de coeziune (B8-1303/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde Georg Mayer. Propunere de rezoluție referitoare la dezvoltarea unui turism accesibil în Europa (B8-1306/2016)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la bugetul Uniunii Europene și politicile sociale (B8-1308/2016)

retrimis

fond :

ECON

aviz :

EMPL

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la Centrul european pentru libertatea presei și a mijloacelor de informare în masă (B8-1311/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la asistența pentru preaderare acordată Turciei (B8-1312/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la proiectul Casa Istoriei Europene (B8-1314/2016)

retrimis

fond :

CULT

aviz :

CONT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la activitățile Jean Monnet (B8-1317/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la o politică mai restrictivă privind imigrația (B8-1318/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la eliminarea Programului armonizat comun al Uniunii Europene de sondaje privind activitățile economice și consumatorii în statele membre ale UE și țările candidate (B8-1321/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la costurile administrative ale asistenței pentru preaderare (B8-1322/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reducerea bugetului alocat acțiunilor multimedia (B8-1323/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la programul „Europa pentru cetățeni” (B8-1325/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la cheltuielile Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) (B8-1326/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la programul intitulat „Promovarea unor societăți europene favorabile incluziunii, inovatoare și înclinate către reflexie” (B8-1327/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la problema consumului de alcool de către minori (B8-1328/2016)

retrimis

fond :

ENVI


12. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

14 decembrie 2016

(*) Nume confidențial.

(*) Jeremy Mesdouze (n° 1210/2016); (*) (n° 1211/2016); (*) (n° 1212/2016); Renato Aluino (n° 1213/2016); (*) (n° 1214/2016); (*) (n° 1216/2016); (*) (n° 1217/2016); (*) (n° 1218/2016); Raffaele Martinez (n° 1219/2016); (*) (n° 1220/2016); (*) (n° 1221/2016); (*) (n° 1222/2016); Carlo Acconci (n° 1223/2016); Carmela Zucca (n° 1224/2016); Danilo Protti (n° 1225/2016); Massimo Bianchini (n° 1226/2016); Damiano Farina (n° 1227/2016); (*) (n° 1228/2016); (*) (n° 1229/2016); Ramon Roca i Tió (n° 1230/2016); (*) (n° 1231/2016); Gredo Förster (n° 1232/2016); Fernanda Giovannini (n° 1233/2016); Anna Maria Leonardi (n° 1234/2016); Massimo Pignatiello (n° 1235/2016); (*) (n° 1236/2016); (*) (n° 1237/2016); Ilenia Matricardi (n° 1238/2016); Daniela Fagioli (n° 1239/2016); Isabella Macrelli (n° 1240/2016); Wang Xiaolan (n° 1241/2016); Giancarlo Morandi (n° 1242/2016); Angelika Gauss (n° 1243/2016); (*) (n° 1244/2016); Lucia Boldrini (n° 1245/2016); (*) (n° 1246/2016); Paula Schmid Porras (PROEM-AID) (n° 1247/2016); (*) (n° 1248/2016); (*) (n° 1249/2016); (*) (n° 1250/2016); Flavio Betti (n° 1251/2016); (*) (n° 1252/2016); (*) (n° 1253/2016); (*) (n° 1254/2016); (*) (n° 1255/2016); (*) (n° 1256/2016); Javier Millán Villalón (n° 1257/2016); Simona Ricci (n° 1258/2016); Otello Ascani (n° 1259/2016); Accame Carlo (n° 1260/2016); Nadia Perfetti (n° 1261/2016); Luca Colori (n° 1262/2016); Sara D'aponte (n° 1263/2016); Teo Nicola Pesaresi (n° 1264/2016); Valentina Guazzolini (n° 1265/2016); Giancarlo Rastelli (n° 1266/2016); Davide Tonti (n° 1267/2016); Ivan Matricardi (n° 1268/2016); Manuela Tosi (n° 1269/2016); Carmela Panzica (n° 1270/2016); Roberto Magnani (n° 1271/2016); Diego B. Bertilotti (n° 1272/2016); Monia Guazzolini (n° 1273/2016); Sergio Morandi (n° 1274/2016); Nazzarena Costantini (n° 1275/2016); Cristian Mina (n° 1276/2016); Fulvio Binotti (n° 1277/2016); Alice Farina (n° 1278/2016); Elena Vorobey (n° 1279/2016); Alessandro Scartozzi (n° 1280/2016); Fabrizio Fornari (n° 1281/2016); Luana Raschi (n° 1282/2016); Guerrina Boldrini (n° 1283/2016); Sivano Bordoni (n° 1284/2016); Luca Pesaresi (n° 1285/2016); Gianluca Scartozzi (n° 1286/2016); Bettina Bolla (n° 1287/2016); Fernando Delbianco (n° 1288/2016); Domenico Parisi (n° 1289/2016); Claudia Corazza (n° 1290/2016); Niccolò Amati (n° 1291/2016); Iury Delbianco (n° 1292/2016); Niccolò Martinelli (n° 1293/2016); Sandro Lanzi (n° 1294/2016); Luisa Conti (n° 1295/2016); Michele Ascani (n° 1296/2016); Fiammetta Michelangeli (n° 1297/2016); Roberto Topa (n° 1298/2016); Federico Paci (n° 1299/2016); Barbara Pozzi (n° 1300/2016); Gloria Conti (n° 1301/2016); Graziella Arcangeli (n° 1302/2016); Davide Baldolini (n° 1303/2016); Isabel de la Cruz García (n° 1304/2016); Gail Thomas (n° 1305/2016); (*) (n° 1306/2016); (*) (n° 1307/2016); Laura Romero Martínez (n° 1308/2016); (*) (n° 1309/2016); (*) (n° 1310/2016); (*) (n° 1311/2016); Sebastien Pratt (n° 1312/2016); Julia Lakschin Danielsson (n° 1313/2016); Riccardo Bonsi (c/o V.E.O.S.P.S.S.) (n° 1314/2016); (*) (n° 1315/2016); Jens Genzer (n° 1316/2016); (*) (n° 1317/2016); Jürgen Sachansky (n° 1318/2016); Chiara Serafini (n° 1319/2016); Elio Ravaldini (n° 1320/2016); Renata Masoni (n° 1321/2016); Riccardo Pazzaglia (n° 1322/2016); Stephan Evertz Dr. (n° 1323/2016); (*) (n° 1324/2016); Sara Bellandi (n° 1325/2016); (*) (n° 1326/2016); Mario Cavaliere (n° 1327/2016); (*) (n° 1328/2016); Rob Kinnon-Brettle (n° 1329/2016); Geoffrey Owen Steele-Morgan (n° 1330/2016); Luca Dall'asta (n° 1331/2016); Clara Eugenia Ros Barrachina (n° 1332/2016); Todor Lyutskanov (n° 1333/2016); Bernardetta Salini (n° 1334/2016); Antonello Pinna (n° 1335/2016); Franca Vannucci (n° 1336/2016); (*) (n° 1337/2016); (*) (n° 1338/2016); (*) (n° 1339/2016); Alicia Coronado Arana (n° 1340/2016); (*) (n° 1341/2016); Klaus Mähring (n° 1342/2016); Alessandra Binotti (n° 1343/2016); Marco Tonti (n° 1344/2016); Luana Raschi (n° 1345/2016); Manuel Perazzini (n° 1346/2016); Bianca Bruzzone (n° 1347/2016); Alessandro Parma (n° 1348/2016); Catia Lazzarini (n° 1349/2016); Domenico Scopelliti (n° 1350/2016); Giorgio Bolla (n° 1351/2016); Giancarlo Guazzolini (n° 1352/2016); Antonella Capobianco (n° 1353/2016); Giovanni Cerri (n° 1354/2016); Gino Di Lello (n° 1355/2016); (*) (n° 1356/2016); Giuseppina Bonfigli (n° 1357/2016); Lucrezia Lapadula (n° 1358/2016); Andrea Serafini (n° 1359/2016); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (n° 1360/2016); Mark Priestley (n° 1361/2016); (*) (n° 1362/2016); Manuela Benetollo (n° 1363/2016); (*) (n° 1364/2016); Stefano Creo (n° 1365/2016); Cesarina Bertuccioli (n° 1366/2016); Lisa D'aponte (n° 1367/2016); Elisa Raschi (n° 1368/2016); Maurizio Criscuolo (n° 1369/2016); (*) (n° 1370/2016); Quintina Piono (n° 1371/2016); Barbara Tonni (n° 1372/2016); Mauro Maggioli (n° 1373/2016); (*) (n° 1374/2016); (*) (n° 1375/2016); Adriano Pari (n° 1376/2016); Giacomo Chiarelli (n° 1377/2016); Paola Galli (n° 1378/2016); Luigi Crusco (n° 1379/2016); Salvatore Lanzilotti (n° 1380/2016); Mauro Michelangeli (n° 1381/2016); Virginia Crusco (n° 1382/2016); Assunta Giudice (n° 1383/2016); Roberto Costa (n° 1384/2016); Rosa Guerra (n° 1385/2016); Wilma Negri (n° 1386/2016); Sabrina Crusco (n° 1387/2016); (*) (n° 1388/2016); Mark Ellis (n° 1389/2016); (*) (n° 1390/2016); (*) (n° 1391/2016); Ignacio Violero López (Asociación Mundial Derechos Inventor) (n° 1392/2016); (*) (n° 1393/2016); (*) (n° 1394/2016); (*) (n° 1395/2016); David Crossan (n° 1396/2016); Felicity Ford (n° 1397/2016); Ivan Zinzelli (n° 1398/2016); (*) (n° 1399/2016); (*) (n° 1400/2016); Fotios Batzios (n° 1401/2016); Andrea Konopková (n° 1402/2016); Jörg Brauneis (n° 1403/2016); José Manuel Martín Álvarez (n° 1404/2016); Michael Traill (n° 1405/2016); (*) (n° 1406/2016); (*) (n° 1407/2016); (*) (n° 1408/2016); Rainer-Udo Steck (n° 1409/2016); María Ayora Saborido (n° 1410/2016); Arturo Romero Crispiniano (n° 1411/2016); (*) (n° 1412/2016); Patricia Nievas Costa (n° 1413/2016); (*) (n° 1414/2016); (*) (n° 1415/2016); Altin Muca (n° 1416/2016); (*) (n° 1417/2016); Stefania La Piana (n° 1418/2016); Demitrios Paicopolos (n° 1419/2016); Demitrios Paicopolos (n° 1420/2016); (*) (n° 1421/2016); (*) (n° 1422/2016); Juan Carlos Rodríguez (Asociación Española de Técnicos de Laboratorio) (n° 1423/2016); (*) (n° 1424/2016); (*) (n° 1425/2016); (*) (n° 1426/2016); Alfred Schneider (n° 1427/2016); (*) (n° 1428/2016); (*) (n° 1429/2016); (*) (n° 1430/2016); (*) (n° 1431/2016); Chiara Marini (n° 1432/2016); (*) (n° 1433/2016); Mika Lindqvist (n° 1434/2016); (*) (n° 1435/2016); (*) (n° 1436/2016); Fotios Batzios (n° 1437/2016).

Președintele a anunțat că, în conformitate cu articolul 215 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 14 decembrie 2016, a trimis spre examinare comisiei competente petițiile primite de Parlamentul European, care au fost trimise de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetățeni ai Uniunii Europene și nici nu au reședința sau sediul social într-un stat membru.


13. Decizii privind anumite documente

Modificări ale sesizărilor comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

ENVI

- Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 (2016/2306(INI))
retrimis fond: ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: ENVI, REGI, BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

CONT

- Prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD))
retrimis fond: ECON
aviz: AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, TRAN, REGI

LIBE

- Codul european al comunicațiilor electronice (reformare) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD))
retrimis fond: ITRE
aviz: CULT, LIBE, IMCO, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)

aviz: EMPL (articolul 54 din Regulamentul de procedură), TRAN (articolul 54 din Regulamentul de procedură) ECON, ITRE, REGI, CULT, JURI, LIBE, FEMM, PETI


14. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


15. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 16 și 19 ianuarie 2017.


16. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 15.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Muselier, Nagy, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Mosca, Nart, Rochefort

Aviz juridic - Politica de confidențialitate