Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 18. jaanuar 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine (esimene hääletusvoor) (kandidaatide teatavaks tegemine)
 3.Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine (esimene hääletusvoor)
 4.Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine (esimene hääletusvoor) (tulemuste teatavaks tegemine)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Tööplaan
 7.Hääletused
  
7.1.Alaliste komisjonide liikmete arv (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Nõukogu eesistujariigi Malta tegevusprogramm (arutelu)
 11.Euroopa Parlamendi asepresidentide valimine (teine hääletusvoor) (kandidaatide teatavaks tegemine)
 12.Parlamendi asepresidentide valimine (teine hääletusvoor) (tulemuste teada andmine)
 13.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 14.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 15.Euroopa Ülemkogu 15. detsembri 2016. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
 16.Euroopa Parlamendi kvestorite valimine
 17.Päevakorra muutmine
 18.Komisjonidesse nimetamine
 19.Finantstehingute maksu läbirääkimiste hetkeolukord (arutelu)
 20.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 21.Hädaabi ELi laagrites raskete ilmastikutingimuste all kannatavatele pagulastele ja rändajatele (arutelu)
 22.ELi logistika ja mitmeliigiline transport uutes üleeuroopalise transpordivõrgu koridorides (lühiettekanne)
 23.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 24.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Parlamendi asepresidentide valimine (esimene hääletusvoor)
 2. Lisa - Parlamendi asepresidentide valimine (teine hääletusvoor)
 3. Lisa – Euroopa Parlamendi kvestorite valimine
Protokoll (190 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 3 lisa (6 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (19 kb)    
 
Protokoll (295 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (197 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika