Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 18 januari 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Val av Europaparlamentets vice talmän (första valomgången) (tillkännagivande av kandidaturerna)
 3.Val av parlamentets vice talmän (första valomgången)
 4.Val av parlamentets vice talmän (första valomgången) (tillgännagivande av resultaten)
 5.Inkomna dokument
 6.Arbetsplan
 7.Omröstning
  
7.1.De ständiga utskottens sammansättning (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Det maltesiska rådsordförandeskapets handlingsprogram (debatt)
 11.Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången) (tillkännagivande av kandidaturer)
 12.Val av parlamentets vice talmän (andra valomgången) (tillkännagivande av resultaten)
 13.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 15.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15 december 2016 (debatt)
 16.Val av Europaparlamentets kvestorer
 17.Ändring av föredragningslistan
 18.Utnämningar till utskotten
 19.Läget i förhandlingarna om skatt på finansiella transaktioner (debatt)
 20.Utskottens och delegationernas sammansättning
 21.Katastrofbistånd till flyktingar och migranter som utsätts för svåra väderförhållanden i europeiska läger (debatt)
 22.Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna (kortfattad redogörelse)
 23.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 24.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Val av Europaparlamentets vice talmän (första valomgången)
 Bilaga 2 - Val av Europaparlamentets vice talmän (andra valomgången)
 Bilaga 3 - Val av Europaparlamentets kvestorer
Protokoll (194 kb) Närvarolista (65 kb)    Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) Bilaga 3 (6 kb) 
 
Protokoll (85 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (17 kb)    
 
Protokoll (298 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (201 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy