Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2506(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0072/2017

Συζήτηση :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2017 - 7.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0002

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο

4.1. Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017 και B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

Οι Pier Antonio Panzeri, Bas Belder, Barbara Lochbihler, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Arne Gericke, Ignazio Corrao, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Marie-Christine Vergiat, Frédérique Ries και Jeroen Lenaers παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diane James, μη εγγεγραμμένη, και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Νότης Μαριάς, Jean-Luc Schaffhauser και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου