Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2506(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0080/2017

Előterjesztett szövegek :

B8-0080/2017

Viták :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Szavazatok :

PV 19/01/2017 - 7.1

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2017. január 19., Csütörtök - Strasbourg

7.1. Indonézia, nevezetesen Hoszea Jeimo, Iszmael Alua és Jakarta kormányzója ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 (2017/2506(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0072/2017

(amely a B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Thomas Mann, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Anna Záborská, Lorenzo Cesa, József Nagy, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, Ivica Tolić, Eva Paunova, Laima Liucija Andrikienė, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lars Adaktusson, Deirdre Clune, György Hölvényi, David McAllister, László Tőkés, Seán Kelly, Giovanni La Via, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Javier Nart, Pavel Telička, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, António Marinho e Pinto, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Maria Heubuch, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2017)0002)

(A B8-0080/2017 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat