Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0218(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0361/2016

Ingediende teksten :

A8-0361/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/01/2017 - 7.4

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0005

Notulen
Donderdag 19 januari 2017 - Straatsburg

7.4. Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo: toepassingsprocedures ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo*, anderzijds [COM(2016)0460 - C8-0327/2016 - 2016/0218(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENTEN en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0005)

Juridische mededeling - Privacybeleid