Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0029(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0311/2016

Внесени текстове :

A8-0311/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/01/2017 - 7.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0006

Протокол
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - Страсбург

7.5. Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2015/936 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Съюза за вноса [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0006)

Правна информация - Политика за поверителност