Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0029(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0311/2016

Texte depuse :

A8-0311/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/01/2017 - 7.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0006

Proces-verbal
Joi, 19 ianuarie 2017 - Strasbourg

7.5. Importurile de produse textile din anumite țări terțe care nu sunt reglementate de regimuri specifice de import ale Uniunii ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/936 al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii [COM(2016)0044 - C8-0022/2016- 2016/0029(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Hannu Takkula (A8-0311/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0006)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate