Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - Страсбург

7.7. Назначения в комисиите (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложение на Председателския съвет: Назначения в комисиите

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

Председателят съобщи, че по искане на групата ECR номинирането на Charles Tannock в подкомисията по правата на човека се заменя с номинацията на Amjad Bashir.

Обявява се за приета (приложение 1 от протокола от 19.1.2017 г)

Правна информация - Политика за поверителност