Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 januari 2017 - Strasbourg

7.7. Utnämningar till utskotten (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmanskonferensens förslag: Utnämningar till utskotten

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Talmannen meddelade att ECRgruppen hade begärt att nomineringen av Charles Tannock till underutskottet för mänskliga rättigheter skulle ersättas av nomineringen av Amjad Bashir.

Förklarades godkänt. (bilaga 1 i protokollet av den 19.1.2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy