Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 19. januára 2017 - Štrasburg

7.11. Riešenie výziev spojených s vykonávaním Colného kódexu Únie (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Riešenie výziev spojených s vykonávaním Colného kódexu Únie (2016/3024(RSP))

Rozprava sa uskutočnila15. decembra 2016 (bod 10 zápisnice zo dňa 15.12.2016).

Návrh uznesenia bol oznámený 19. januára 2017 (bod 2 zápisnice zo dňa 19.1.2017).

Návrh uznesenia B8-0024/2017 (2016/3024(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0011)

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia