Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - Страсбург

7. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Индонезия и по-специално случаите на Хосеа Йеймо, Исмаил Алуа и губернатора на Джакарта (гласуване)

7.2. Централноафриканска република (гласуване)

7.3. Положението в Бурунди (гласуване)

7.4. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово: процедури за неговото изпълнение ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.5. Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.6. Сключване на Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и технология *** (гласуване)

7.7. Назначения в комисиите (гласуване)

7.8. Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (гласуване)

7.9. Логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T (гласуване)

7.10. Европейски стълб на социалните права (гласуване)

7.11. Справяне с предизвикателствата във връзка с прилагането на Митническия кодекс на ЕС (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност