Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 19. ledna 2017 - Štrasburk

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (hlasování)

7.2. Středoafrická republika (hlasování)

7.3. Situace v Burundi (hlasování)

7.4. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem: postupy pro používání dohody ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

7.5. Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

7.6. Uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku *** (hlasování)

7.7. Jmenování členů výborů (hlasování)

7.8. Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (hlasování)

7.9. Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T (hlasování)

7.10. Evropský pilíř sociálních práv (hlasování)

7.11. Řešení výzev provádění celního kodexu EU (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí