Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 19. siječnja 2017. - Strasbourg

7. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Indonezija, posebice slučajevi Hosee Yeima, Ismaela Alue i guvernera Jakarte (glasovanje)

7.2. Srednjoafrička Republika (glasovanje)

7.3. Stanje u Burundiju (glasovanje)

7.4. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova: postupci za primjenu ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

7.5. Uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni posebnim uvoznim pravilima Unije ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

7.6. Sklapanje Sporazuma o daljnjem radu Međunarodnog znanstveno-tehnološkog centra *** (glasovanje)

7.7. Imenovanja u odbore (glasovanje)

7.8. Prigovor delegiranom aktu: Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675 o dopuni Direktive (EU) 2015/849 utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima (glasovanje)

7.9. Logistika u EU-u i multimodalni prijevoz na novim koridorima TEN-T (glasovanje)

7.10. Europski stup socijalnih prava (glasovanje)

7.11. Rješavanje izazova u pogledu provedbe Carinskog zakonika EU-a (glasovanje)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti