Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - Страсбург

13. Изграждане на европейска икономика на данни (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Изграждане на европейска икономика на данни (2017/2505(RSP))

Marianne Thyssen (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Seán Kelly, Ivan Jakovčić и Lambert van Nistelrooij.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Victor Negrescu и Jozo Radoš.

Изказа се Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност