Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. január 19., Csütörtök - Strasbourg

14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI, ECON

- Javaslat a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EKirányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv végrehajtásáról, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó engedélyezési rendszerekre és követelményekre vonatkozó értesítési eljárás megállapításáról, valamint a 2006/123/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Javaslat a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, BUDG

- Pénzügyi kimutatás a következőhöz: Javaslat az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU, az (EU) 2016/399, az (EU) 2016/794 és az (EU) 2016/1624 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
A Szerződés 304. és 307. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG, TRAN

- Javaslat a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkemegőrzési intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 – 2016/0364(COD))
A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök konzultál a javaslatról a Régiók Bizottságával.
A Szerződés 282. cikkének (5) bekezdése értelmében az elnök konzultál a a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az EnergiaszabályozókEurópai UniósEgyüttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG, ECON, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Javaslat a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 1008/2008/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

2) a képviselők

2.1) állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a munkaerőpiacról és a társasági adó reformjáról (B8-1332/2016)

utalva

illetékes :

ECON

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a külföldi munkavállalók kizsákmányolásáról (B8-1333/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az egységes piacról és a kollektív tárgyalásokról (B8-1335/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a digitalizálásról és az elszegényedésről (B8-1336/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a sport fejlesztéséről a fogyatékossággal élő személyek számára (B8-1342/2016)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

LIBE

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a biomassza előmozdításáról, nevezetesen a vegyiparban (B8-1366/2016)

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana és Matteo Salvini. Állásfoglalási indítvány a hidrogeológiai problémákról és a költségvetési szabályoktól való eltérésről az áradások által sújtott régiók és területek biztonságossá tétele érdekében (B8-1368/2016)

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

ECON

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a jódhiányról (B8-1370/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a nem biogazdálkodásból származó müzlikben jelen lévő peszticidekről (B8-1371/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a kutyák veszettségének megelőzéséről (B8-1372/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a vallási erőszakról és a keresztény kultuszhelyek meggyalázásáról Európában (B8-1373/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a foghigiéniai termékekben megtalálható fluorról (B8-1374/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a HIV nők körében való előfordulásának gyakoriságáról (B8-1375/2016)

utalva

illetékes :

FEMM

vélemény :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az egészségügyben tapasztalható elitelvándorlásról (B8-1376/2016)

utalva

illetékes :

DEVE

vélemény :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a sófogyasztásról az Európai Unióban (B8-1377/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a népesség öregedéséhez igazodó oltási programokról (B8-1378/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a gyermekbénulás felszámolásáról (B8-1379/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a diflubenzuronról (B8-1380/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a szervkereskedelemről (B8-1381/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a földimogyoró fogyasztásáról (B8-1382/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Candida auris élesztőgombáról (B8-1383/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a Mycobacterium tuberculosisról (B8-1384/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az akut flaccid myelitisről (B8-1385/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az online petíciók szabályozásáról (B8-1386/2016)

utalva

illetékes :

PETI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a serdülő korosztály internethasználattal kapcsolatos tudatosságának növeléséről (B8-1387/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Állásfoglalási indítvány a szabadságvesztés helyetti alternatív intézkedésekről (B8-1388/2016)

utalva

illetékes :

LIBE

- Dominique Bilde és Marine Le Pen. Állásfoglalási indítvány a földrajzi jelzések védelmének szükségességéről az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás keretében (B8-1389/2016)

utalva

illetékes :

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a zöld aszfalt uniós utak burkolatában való használatának hatásértékeléséről (B8-1390/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a levegőszennyezésről és a nemzeti kibocsátások új éves határértékeinek meghatározásáról (B8-1391/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a folyadékbevitel előmozdításáról (B8-1392/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

- Mireille D'Ornano és Sylvie Goddyn. Állásfoglalási indítvány a Dryocosmus kuriphilusról (B8-1393/2016)

utalva

illetékes :

AGRI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a népességnövekedés ösztönzése érdekében az uniós tagállamok családpolitikáinak összehangolásáról (B8-1394/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a társadalmi igazságosságra vonatkozó európai normák meghatározásáról, valamint a szegénység kockázatának mérsékléséről (B8-1395/2016)

utalva

illetékes :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a biogazdálkodásból származó lazacok takarmányáról (B8-1397/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

PECH

- Marie-Christine Arnautu és Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az európai repülőtereken árult élelmiszerek és italok túl magas áráról (B8-1398/2016)

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos és Isabelle Thomas. Állásfoglalási indítvány a Földközi-tengeren zajló kardhalhalászatról (B8-1399/2016)

utalva

illetékes :

PECH

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az élelmiszer-pazarlás elleni európai jogszabály kidolgozásáról (B8-1401/2016)

utalva

illetékes :

ENVI

2.2) ajánlásra irányuló javaslat (az eljárási szabályzat 134. cikke)

- Maria Arena és Constance Le Grip. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat: Az Európai Unió prioritásairól az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 61. ülésszakára vonatkozóan (B8-1365/2016)

utalva

illetékes :

FEMM

vélemény :

AFET, EMPL

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat