Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 19 ta' Jannar 2017 - Strasburgu

14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru1889/2005 (COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI, ECON

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi fis-suq intern, li tistabbilixxi l-proċedura ta’ notifika għal skemi ta’ awtorizzazzjoni u r-rekwiżiti relatati ma’ servizzi, u li temenda d-Direttiva 2006/123/KE u r-Regolament (UE) Nru1024/2012 dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (COM(2016)0821 - C8-0011/2017 - 2016/0398(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi assistenza makrofinanzjarja lir-Repubblika tal-Moldova (COM(2017)0014 - C8-0016/2017 - 2017/0007(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET, BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 u (UE) 2016/1624 (COM(2016)0731 - C8-0466/2016 - 2016/0357(COD))
F'konformità mal-Artikolu 304 u 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, BUDG, TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva2013/36/UE fir-rigward ta’ entitajiet eżentati, kumpaniji azzjonarji finanzjarji, kumpaniji azzjonarji finanzjarji mħallta, ir-rimunerazzjoni, miżuri u setgħat superviżorji u miżuri ta’ konservazzjoni kapitali (COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
F'konformità mal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Aġenzijatal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (tfassil mill-ġdid) (COM(2016)0863 - C8-0494/2016 - 2016/0378(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG, ECON, IMCO, JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-kordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE u l-Iżvizzera) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD))

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

PETI, FEMM, BUDG, LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

TRAN

2) mill-Membri

2.1) mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-suq tax-xogħol u r-riforma tat-taxxa fuq il-kumpaniji (B8-1332/2016)

irriferut

responsabbli :

ECON

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-isfruttament tal-ħaddiema barranin (B8-1333/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-suq uniku u n-negozjar kollettiv (B8-1335/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diġitalizzazzjoni u l-ftaqir (B8-1336/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-iżvilupp tal-isport għall-persuni b’diżabilità (B8-1342/2016)

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

LIBE

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-bijomassa, b'mod partikolari għas-settur tal-kimika (B8-1366/2016)

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana u Matteo Salvini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-instabilità idroġeoloġika u d-deroga mir-restrizzjonijiet baġitarji bil-għan li jittieħdu miżuri ta' sikurezza fit-territorji u fir-reġjuni milquta mill-għargħar (B8-1368/2016)

irriferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

ECON

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nuqqas ta' jodju (B8-1370/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-preżenza ta' pestiċidi fil-muesli li ġej mill-agrikoltura mhux organika (B8-1371/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prevenzjoni tar-rabja tal-klieb (B8-1372/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-atti ta' vjolenza reliġjuża u ta' profanazzjoni ta' postijiet ta' qima Nsara fl-Ewropa (B8-1373/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-fluworu fil-prodotti tal-iġjene tas-snien (B8-1374/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prevalenza tal-HIV fost in-nisa (B8-1375/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

opinjoni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eżodu ta' mħuħ fis-settur mediku (B8-1376/2016)

irriferut

responsabbli :

DEVE

opinjoni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsum tal-melħ fl-Unjoni Ewropea (B8-1377/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar programmi ta' tilqim adattati għat-tixjiħ tal-popolazzjoni (B8-1378/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-qerda tal-poljomjelite (B8-1379/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-diflubenzuron (B8-1380/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-traffikar tal-organi (B8-1381/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konsum ta' karawett (B8-1382/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Candida auris (B8-1383/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Mycobacterium tuberculosis (B8-1384/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-"Acute Flaccid Myelitis" (B8-1385/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar ir-regolamentazzjoni tal-petizzjonijiet online (B8-1386/2016)

irriferut

responsabbli :

PETI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sensibilizzazzjoni fost l-adolexxenti fl-użu tal-internet (B8-1387/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar miżuri alternattivi għad-detenzjoni (B8-1388/2016)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Dominique Bilde u Marine Le Pen. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa ta' protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi fil-kuntest tas-CETA (B8-1389/2016)

irriferut

responsabbli :

INTA

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-valutazzjoni tal-impatt tal-użu tal-asfalt ekoloġiku fil-kisi tal-wiċċ tat-toroq fl-UE (B8-1390/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tniġġis tal-arja u l-identifikazzjoni ta' limiti annwali ġodda ta' emissjonijiet nazzjonali (B8-1391/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-idratazzjoni (B8-1392/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Mireille D'Ornano u Sylvie Goddyn. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-Dryocosmus kuriphilus (B8-1393/2016)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-politiki għall-familja fl-Istati Membri tal-Unjoni biex jiżdied it-tkabbir demografiku (B8-1394/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-definizzjoni ta' standards Ewropej tal-ġustizzja soċjali u t-trażżin tar-riskju ta' faqar (B8-1395/2016)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-għalf tas-salamun li ġej mill-agrikoltura organika (B8-1397/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

PECH

- Marie-Christine Arnautu u Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar prezzijiet eċċessivi tal-prodotti tal-ikel u tax-xorb li jinbiegħu fl-ajruporti Ewropej (B8-1398/2016)

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

IMCO

- Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Nicola Caputo, Richard Corbett, Ricardo Serrão Santos u Isabelle Thomas. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar is-sajd għall-pixxispad fil-Baħar Mediterran (B8-1399/2016)

irriferut

responsabbli :

PECH

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-abbozzar ta' leġiżlazzjoni Ewropea fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħela tal-ikel (B8-1401/2016)

irriferut

responsabbli :

ENVI

2.2) proposta għal rakkomandazzjonijiet (Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Maria Arena u Constance Le Grip. Proposta għal rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-61 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (B8-1365/2016)

irriferut

responsabbli :

FEMM

opinjoni :

AFET, EMPL

Avviż legali - Politika tal-privatezza