Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Справяне с предизвикателствата във връзка с прилагането на Митническия кодекс на ЕС (внесени предложения за резолюция)
 3.Европейски стълб на социалните права (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
4.1.Индонезия и по-специално случаите на Осия Йеймо и Исмаел Алуа и губернатора на Джакарта
  
4.2.Централноафриканска република
  
4.3.Положението в Бурунди
 5.Съобщения на председателството
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Време за гласуване
  
7.1.Индонезия и по-специално случаите на Хосеа Йеймо, Исмаил Алуа и губернатора на Джакарта (гласуване)
  
7.2.Централноафриканска република (гласуване)
  
7.3.Положението в Бурунди (гласуване)
  
7.4.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово: процедури за неговото изпълнение ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Сключване на Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и технология *** (гласуване)
  
7.7.Назначения в комисиите (гласуване)
  
7.8.Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (гласуване)
  
7.9.Логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T (гласуване)
  
7.10.Европейски стълб на социалните права (гласуване)
  
7.11.Справяне с предизвикателствата във връзка с прилагането на Митническия кодекс на ЕС (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Състав на делегациите
 12.Позиция на Съвета на първо четене
 13.Изграждане на европейска икономика на данни (разискване)
 14.Внесени документи
 15.Решения относно някои документи
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначения в комисиите
Протокол (329 kb) Присъствен списък (61 kb)    Поименни гласувания (1854 kb) Приложение 1 (72 kb) 
 
Протокол (104 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от различните гласувания (33 kb) Поименни гласувания (91 kb)    
 
Протокол (367 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от различните гласувания (508 kb) Поименни гласувания (1396 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност