Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 19. ledna 2017 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Řešení výzev provádění celního kodexu EU (předložené návrhy usnesení)
 3.Evropský pilíř sociálních práv (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
4.1.Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty
  
4.2.Středoafrická republika
  
4.3.Situace v Burundi
 5.Sdělení předsednictví
 6.Žádost o zbavení imunity
 7.Hlasování
  
7.1.Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty (hlasování)
  
7.2.Středoafrická republika (hlasování)
  
7.3.Situace v Burundi (hlasování)
  
7.4.Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem: postupy pro používání dohody ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku *** (hlasování)
  
7.7.Jmenování členů výborů (hlasování)
  
7.8.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (hlasování)
  
7.9.Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T (hlasování)
  
7.10.Evropský pilíř sociálních práv (hlasování)
  
7.11.Řešení výzev provádění celního kodexu EU (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Členství v delegacích
 12.Postoj Rady v 1. čtení
 13.Budování evropské ekonomiky v oblasti údajů (rozprava)
 14.Předložení dokumentů
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování členů výborů
Zápis (300 kb) Prezenční listina (61 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1854 kb) Příloha 1 (71 kb) 
 
Zápis (101 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (31 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (89 kb)    
 
Zápis (339 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (506 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1453 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí