Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 19. januar 2017 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks (indgivne beslutningsforslag)
 3.En europæisk søjle for sociale rettigheder (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
4.1.Indonesien, navnlig sagen om Hosea Yeimo, Ismael Alua og Djakartas guvernør
  
4.2.Den Centralafrikanske Republik
  
4.3.Situationen i Burundi
 5.Meddelelser fra formanden
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet
 7.Afstemningstid
  
7.1.Indonesien, navnlig sagen om Hosea Yeimo, Ismael Alua og Djakartas guvernør (afstemning)
  
7.2.Den Centralafrikanske Republik (afstemning)
  
7.3.Situationen i Burundi (afstemning)
  
7.4.Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo: procedurer for anvendelsen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.5.Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.6.Indgåelse af aftalen om videreførelse af Det Internationale Videnskabs- og Teknologicenter *** (afstemning)
  
7.7.Udnævnelser til parlamentariske udvalg (afstemning)
  
7.8.Indsigelse mod en delegeret retsakt: Identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (afstemning)
  
7.9.Logistik i EU og multimodal transport i de nye TEN-T-korridorer (afstemning)
  
7.10.En europæisk søjle for sociale rettigheder (afstemning)
  
7.11.Håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Delegationernes sammensætning
 12.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 13.Opbygning af en europæisk dataøkonomi (forhandling)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelser til parlamentariske udvalg
Protokol (299 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb)    Afstemning ved navneopråb (1854 kb) Bilag 1 (71 kb) 
 
Protokol (100 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (31 kb) Afstemning ved navneopråb (90 kb)    
 
Protokol (358 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (491 kb) Afstemning ved navneopråb (1293 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik