Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 19. jaanuar 2017 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Liidu tolliseadustiku rakendamisel esinevate probleemide lahendamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Euroopa sotsiaalõiguste sammas (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Indoneesia, eelkõige Hosea Yeimo, Ismael Alua ja Jakarta kuberneri juhtumid
  4.2.Kesk-Aafrika Vabariik
  4.3.Olukord Burundis
 5.Presidentuuri teadaanded
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Hääletused
  7.1.Indoneesia, eelkõige Hosea Yeimo, Ismael Alua ja Jakarta kuberneri juhtumid (hääletus)
  7.2.Kesk-Aafrika Vabariik (hääletus)
  7.3.Olukord Burundis (hääletus)
  7.4.ELi ja Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu kohaldamise rakenduskord ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.5.Teatavatest liidu impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete import ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.6.Rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakeskuse tegevuse jätkamise lepingu sõlmimine *** (hääletus)
  7.7.Komisjonidesse nimetamine (hääletus)
  7.8.Vastuväide delegeeritud õigusaktile: suure riskiga kolmandate riikide kindlaksmääramine, kus esineb strateegilisi puudusi (hääletus)
  7.9.ELi logistika ja mitmeliigiline transport uutes üleeuroopalise transpordivõrgu koridorides (hääletus)
  7.10.Euroopa sotsiaalõiguste sammas (hääletus)
  7.11.Liidu tolliseadustiku rakendamisel esinevate probleemide lahendamine (hääletus)
 8.Explications de vote
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Delegatsioonide koosseis
 12.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 13.Euroopa andmemajanduse loomine (arutelu)
 14.Esitatud dokumendid
 15.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
 1. Lisa - Komisjonidesse nimetamine
Protokoll (296 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (1854 kb) 1 lisa (70 kb) 
 
Protokoll (99 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (30 kb) Nimelise hääletuse tulemused (91 kb)    
 
Protokoll (346 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (482 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1291 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika