Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 19. tammikuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Indonesia ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapaukset
  4.2.Keski-Afrikan tasavalta
  4.3.Burundin tilanne
 5.Puhemiehen ilmoitukset
 6.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 7.Äänestykset
  7.1.Indonesia ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapaukset (äänestys)
  7.2.Keski-Afrikan tasavalta (äänestys)
  7.3.Burundin tilanne (äänestys)
  7.4.EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.6.Kansainvälisen tiede- ja teknologiakeskuksen toiminnan jatkamista koskevan sopimuksen tekeminen *** (äänestys)
  7.7.Nimitykset valiokuntiin (äänestys)
  7.8.Delegoidun säädöksen vastustaminen: suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöiminen (äänestys)
  7.9.Logistiikka EU:ssa ja eri liikennemuotojen yhdistäminen uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä (äänestys)
  7.10.Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (äänestys)
  7.11.Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Valtuuskuntien kokoonpano
 12.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 13.Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen (keskustelu)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
 Liite 1 - Nimitykset valiokuntiin
Pöytäkirja (303 kb)  Läsnäololista (61 kb)  Liite 1 (71 kb)
 
Pöytäkirja (99 kb)  Läsnäololista (11 kb)  Äänestysten tulokset (32 kb)  Nimenhuutoäänestykset (90 kb)
 
Pöytäkirja (336 kb)  Läsnäololista (62 kb)  Äänestysten tulokset (487 kb)  Nimenhuutoäänestykset (1381 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö