Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 19 stycznia 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (złożone projekty rezolucji)
 3.Europejski filar praw socjalnych (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
4.1.Indonezja, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty
  
4.2.Republika Środkowoafrykańska
  
4.3.Sytuacja w Burundi
 5.Komunikaty Przewodniczącego
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu
 7.Głosowanie
  
7.1.Indonezja, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty (głosowanie)
  
7.2.Republika Środkowoafrykańska (głosowanie)
  
7.3.Sytuacja w Burundi (głosowanie)
  
7.4.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Kosowem: procedury dotyczące stosowania ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Zawarcie umowy dotyczącej kontynuowania Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki *** (głosowanie)
  
7.7.Mianowanie członków komisji (głosowanie)
  
7.8.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (głosowanie)
  
7.9.Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T (głosowanie)
  
7.10.Europejski filar praw socjalnych (głosowanie)
  
7.11.Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Skład delegacji
 12.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 13.Budowanie europejskiej gospodarki opartej na danych (debata)
 14.Składanie dokumentów
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członków komisji
Protokół (301 kb) Lista obecności (61 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1854 kb) Załącznik 1 (70 kb) 
 
Protokół (101 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (31 kb) Wyniki głosowań imiennych (90 kb)    
 
Protokół (346 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (498 kb) Wyniki głosowań imiennych (1313 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności