Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 19. januára 2017 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Riešenie výziev spojených s vykonávaním Colného kódexu Únie (predložené návrhy uznesení)
 3.Európsky pilier sociálnych práv (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
4.1.Indonézia, najmä prípady Hoseu Yeima, Ismaela Aluu a guvernéra Jakarty
  
4.2.Stredoafrická republika
  
4.3.Situácia v Burundi
 5.Oznámenia predsedníctva
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Hlasovanie
  
7.1.Indonézia, najmä prípady Hoseu Yeima, Ismaela Aluu a guvernéra Jakarty (hlasovanie)
  
7.2.Stredoafrická republika (hlasovanie)
  
7.3.Situácia v Burundi (hlasovanie)
  
7.4.Postupy uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú osobitné dovozné predpisy Únie ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Uzavretie dohody o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku *** (hlasovanie)
  
7.7.Vymenovania do výborov (hlasovanie)
  
7.8.Námietka voči delegovanému aktu: Identifikácia vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami (hlasovanie)
  
7.9.Logistika v EÚ a multimodálna doprava v rámci nových koridorov TEN-T (hlasovanie)
  
7.10.Európsky pilier sociálnych práv (hlasovanie)
  
7.11.Riešenie výziev spojených s vykonávaním Colného kódexu Únie (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Zloženie delegácií
 12.Pozícia Rady v prvom čítaní
 13.Budovanie európskeho dátového hospodárstva (rozprava)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Vymenovania do výborov
Zápisnica (298 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1854 kb) Príloha 1 (71 kb) 
 
Zápisnica (102 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (31 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (96 kb)    
 
Zápisnica (358 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (498 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1382 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia