Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 19 januari 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex (ingivna resolutionsförslag)
 3.En europeisk pelare för sociala rättigheter (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör
  
4.2.Centralafrikanska republiken
  
4.3.Situationen i Burundi
 5.Meddelanden från talmannen
 6.Begäran om upphävande av immunitet
 7.Omröstning
  
7.1.Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör (omröstning)
  
7.2.Centralafrikanska republiken (omröstning)
  
7.3.Situationen i Burundi (omröstning)
  
7.4.Stabiliserings- och associeringsavtalet EU-Kosovo: förfaranden för genomförandet ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda unionsbestämmelser för import ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet *** (omröstning)
  
7.7.Utnämningar till utskotten (omröstning)
  
7.8.Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (omröstning)
  
7.9.Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna (omröstning)
  
7.10.En europeisk pelare för sociala rättigheter (omröstning)
  
7.11.Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Delegationernas sammansättning
 12.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 13.Uppbyggnaden av en europeisk dataekonomi (debatt)
 14.Inkomna dokument
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämningar till utskotten
Protokoll (301 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1854 kb) Bilaga 1 (71 kb) 
 
Protokoll (99 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (33 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (88 kb)    
 
Protokoll (340 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (489 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1381 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy