Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 1. veebruar 2017 - Brüssel

13. Energialiidu olukord (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni avaldus: Energialiidu olukord (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Krišjānis Kariņš fraktsiooni PPE nimel, Dan Nica fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe ja Bendt Bendtsen.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri ja Carlos Zorrinho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo ja Zigmantas Balčytis.

Sõna võttis Maroš Šefčovič.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika