Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 1. helmikuuta 2017 - Bryssel

13. Energiaunionin tila (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Energiaunionin tila (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe ja Bendt Bendtsen.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri ja Carlos Zorrinho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo ja Zigmantas Balčytis.

Maroš Šefčovič käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö