Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. február 1., Szerda - Brüsszel

13. Az energiaunió állapota (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: Az energiaunió állapota (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Nica, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe és Bendt Bendtsen.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri és Carlos Zorrinho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo és Zigmantas Balčytis.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat