Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. vasario 1 d. - Briuselis

13. Energetikos sąjungos padėtis (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: Energetikos sąjungos padėtis (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe ir Bendt Bendtsen.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo ir Zigmantas Balčytis.

Kalbėjo Maroš Šefčovič.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika