Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 1. februāris - Brisele

13. Enerģētikas savienības stāvoklis (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Enerģētikas savienības stāvoklis (2017/2523(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, Dan Nica S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe un Bendt Bendtsen.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo un Zigmantas Balčytis.

Uzstājās Maroš Šefčovič.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika