Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 1 februarie 2017 - Bruxelles

13. Starea uniunii energetice (dezbatere)
Stenograma

Declarație a Comisiei: Starea uniunii energetice (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Dan Nica, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe și Bendt Bendtsen.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri și Carlos Zorrinho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo și Zigmantas Balčytis.

A intervenit Maroš Šefčovič.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate