Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 1. februar 2017 - Bruselj

13. Stanje energetske unije (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Stanje energetske unije (2017/2523(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Krišjānis Kariņš v imenu skupine PPE, Dan Nica v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Jerzy Buzek, Kathleen Van Brempt, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Jakop Dalunde, Roger Helmer, Steven Woolfe in Bendt Bendtsen.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Miriam Dalli, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Markus Pieper, Martina Werner, Anna Elżbieta Fotyga, Gunnar Hökmark, Miroslav Poche, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, José Blanco López, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Peter Liese, Patrizia Toia, Miapetra Kumpula-Natri in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Spyraki, Nicola Caputo, Notis Marias, Paloma López Bermejo in Zigmantas Balčytis.

Govoril je Maroš Šefčovič.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov