Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. februar 2017 - Bruxelles

14. Styring af migration langs den centrale Middelhavsrute (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Styring af migration langs den centrale Middelhavsrute (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Kristina Winberg med en bemærkning til forretningsordenen, (formanden bemærkede, at der ikke var tale om en bemærkning til forretningsordenen, og afbrød taleren), Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Jane Collins for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer og Alessandra Mussolini.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios og Nicola Caputo.

Indlæg af Neven Mimica (medlem af Kommissionen) for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik