Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 1. veebruar 2017 - Brüssel

14. Rände haldamine Vahemere keskosa rändeteel (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Rände haldamine Vahemere keskosa rändeteel (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Kristina Winberg töökorraldusliku küsimuse tõstatamiseks (asepresident märkis, et tegemist ei ole töökorraldusliku küsimusega ja katkestas sõnavõtu), Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jane Collins fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer ja Alessandra Mussolini.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Neven Mimica (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika