Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 1. helmikuuta 2017 - Bryssel

14. Muuttoliikkeen hallinta keskisen Välimeren reitillä (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Muuttoliikkeen hallinta keskisen Välimeren reitillä (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Kristina Winberg käyttääkseen työjärjestyspuheenvuoron (puhemies totesi, että kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro, ja keskeytti puhujan), Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jane Collins EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer ja Alessandra Mussolini.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge ja Ana Gomes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios ja Nicola Caputo.

Neven Mimica (komission jäsen) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö