Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. vasario 1 d. - Briuselis

14. Migracijos valdymas centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Migracijos valdymas centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Kristina Winberg, dėl darbo tvarkos (pirmininkas konstatavęs, kad kalbama ne apie darbo tvarką, kalbėtoją nutraukė), Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Jane Collins EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer ir Alessandra Mussolini.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Neven Mimica (Komisijos narys) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika