Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 1. februāris - Brisele

14. Migrācijas pārvaldība Vidusjūras centrālās daļas maršrutā (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Migrācijas pārvaldība Vidusjūras centrālās daļas maršrutā (2017/2747(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Kristina Winberg par procedūras jautājumu (sēdes vadītājs, konstatējot, ka netiek runāts par procedūras jautājumu, pārtrauca runātāju), Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Jane Collins EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer un Alessandra Mussolini.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios un Nicola Caputo.

Uzstājās Neven Mimica (Komisijas loceklis) Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika