Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 1 februarie 2017 - Bruxelles

14. Gestionarea migrației de-a lungul rutei central-mediteraneene (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Gestionarea migrației de-a lungul rutei central-mediteraneene (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Kristina Winberg, pentru o problemă de procedură (Președintele a constatat că nu era vorba de o problemă de procedură și a întrerupt-o pe vorbitoare), Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Jane Collins, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer și Alessandra Mussolini.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios și Nicola Caputo.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate