Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2017 - Bryssel

14. Migrationshantering längs den centrala Medelhavsrutten (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Migrationshantering längs den centrala Medelhavsrutten (2017/2747(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Kristina Winberg, som ställde en ordningsfråga (talmannen konstaterade att det inte rörde sig om en ordningsfråga, och avbröt talarent), Mariya Gabriel för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Jane Collins för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, Marietje Schaake, Marina Albiol Guzmán, Barbara Lochbihler, Vicky Maeijer och Alessandra Mussolini.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Elly Schlein, Janice Atkinson, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michela Giuffrida, Notis Marias, Ernest Urtasun, Georgios Epitideios och Nicola Caputo.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy