Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 februari 2017 - Bryssel

15. Situationen i Sydsudan (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Sydsudan (2016/2509(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Eduard Kukan, Enrique Guerrero Salom, Bas Belder, Jaromír Štětina, Neena Gill och Joachim Zeller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy