Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2510(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0120/2017

Rozpravy :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Hlasování :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0017

Zápis
Středa, 1. února 2017 - Brusel

16. Krize právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Krize právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Mariya Gabriel za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE, Mario Borghezio za skupinu ENF, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda a Pier Antonio Panzeri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupil Neven Mimica.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski a Raffaele Fitto za skupinu ECR o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset a Pavel Telička za skupinu ALDE o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser a Cécile Kashetu Kyenge za skupinu S&D o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet a Paul Rübig za skupinu PPE o krizi právního státu v Demokratické republice Kongo a v Gabonu (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 2.2.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí