Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2510(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0120/2017

Forhandlinger :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Afstemninger :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0017

Protokol
Onsdag den 1. februar 2017 - Bruxelles

16. Retsstatsmæssig krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Retsstatsmæssig krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Mariya Gabriel for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda og Pier Antonio Panzeri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Neven Mimica.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski og Raffaele Fitto, for ECR-Gruppen, om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset og Pavel Telička, for ALDE-Gruppen, om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos og Merja Kyllönen, for GUE/NGL-Gruppen, om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser og Cécile Kashetu Kyenge, for S&D-Gruppen, om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Piernicola Pedicini, for EFDD-Gruppen, om den retsstatsmæssige krise i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen, om krisen med hensyn til de retsstatslige forhold i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet og Paul Rübig, for PPE-Gruppen, om krise med hensyn til de retsstatslige forhold i Den Demokratiske Republik Congo og i Gabon (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 2.2.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik