Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2510(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0120/2017

Keskustelut :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Äänestykset :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0017

Pöytäkirja
Keskiviikko 1. helmikuuta 2017 - Bryssel

16. Oikeusvaltion kriisi Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Oikeusvaltion kriisi Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda ja Pier Antonio Panzeri.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset ja Pavel Telička, ALDE-ryhmän puolesta oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017)

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017)

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser ja Cécile Kashetu Kyenge S&D-ryhmän puolesta oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017)

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017)

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017)

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet ja Paul Rübig PPE-ryhmän puolesta oikeusvaltion kriisistä Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.2.2017, kohta 7.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö