Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2510(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0120/2017

Debatai :

PV 01/02/2017 - 16
CRE 01/02/2017 - 16

Balsavimas :

PV 02/02/2017 - 7.6
CRE 02/02/2017 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0017

Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. vasario 1 d. - Briuselis

16. Teisinės valstybės krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Teisinės valstybės krizė Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2016/2510(RSP))

Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Bogdan Brunon Wenta, Jo Leinen, Mark Demesmaeker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cécile Kashetu Kyenge, Cristian Dan Preda ir Pier Antonio Panzeri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Neven Mimica.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski ir Raffaele Fitto, ECR frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0120/2017)

—   Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Javier Nart, Carolina Punset ir Pavel Telička, ALDE frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0121/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma Lopez Bermejo, Angela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos ir Merja Kyllönen, GUE/NGL frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0122/2017);

—   Elena Valenciano, Jo Leinen, Norbert Neuser ir Cécile Kashetu Kyenge, S&D frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0123/2017);

—   Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Piernicola Pedicini, EFDD frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabono Respublikoje (2017/2510(RSP)) (B8-0124/2017);

—   Michèle Rivasi, Judith Sargentini, Igor Šoltes, Maria Heubuch ir Bodil Valero, Verts/ALE frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0125/2017);

—   Mariya Gabriel, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, György Hölvényi, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Ádám Kósa, Adam Szejnfeld, Krzysztof Hetman, Tadeusz Zwiefka, Ivo Belet ir Paul Rübig, PPE frakcijos vardu, – dėl teisinės valstybės krizės Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Gabone (2017/2510(RSP)) (B8-0126/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 02 protokolo 7.6 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika